Stand üretiminden israfı kesip atmak

Web semineri kaydı:
Stand üretiminden israfı kesip atmak

Birçok şirket, üretim bölümündeki ekipmanların boşta kaldıkları süreleri kısaltmak;
elle müdahale gerektiren adımları, hataları ve ekipman ayarlama sürelerini azaltmak ister.

Üretim bölümünüzde üretkenliği nasıl artırabilirsiniz?
Bu web seminerinde, üretkenliği artırmak için tasarımdan ürün sevkıyatına kadar 6 farklı alanı büyüteç altına alacağız.

Akılda tutulması gerekenler
  • Stand pazarının trendleri ve evrimi
  • Üretim bölümünde israf nasıl tespit edilir?
  • İş akışınızın her aşamasında üretkenliği nasıl artırabilirsiniz?