Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti Gizlilik Politikası

Geçerlilik Tarihi 25 Ekim 2022

BU POLİTİKA HAKKINDA

Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına değer verir. Bu politikada (“Politika”) tam listesi burayaadresinde bulunan Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti, iştirakleri, bağlı kuruluşları veya ilgili şirketlerinin (birlikte Esko Lange”, “Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti,” “bizim”, "bizi" veya "biz") sizden veya sizin hakkınızda toplanan verileri nasıl topladığı, kullandığı, paylaştığı, aktardığı ve işlediği açıklanmaktadır.

Kişisel Veri”, bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek veya bir kişiyle makul olarak ilişkilendirilmesinin beklenebileceği herhangi bir bilgidir. Ad, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi, kimlik numarası, bir kişi tarafından kullanılan elektronik cihazın İnternet Protokolü (IP) adresi veya diğer tanımlayıcı kodlar (diğer tanımlayıcı bilgiler olmasa bile) gibi öğeleri içerebilir. İstatistiksel ve tanımlanamaz metrik veriler Kişisel Veri olarak kabul edilmez.

Etkileşimde bulunduğunuz Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti iştiraki, bağlı kuruluşu veya ilgili şirket, geçerli durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesinden sorumlu veri denetleyicisidir (veya yürürlükteki yasalara göre eşdeğeridir). Veri denetleyicileri olarak hareket eden ilgili tüzel kişilerin bir listesini bu Politikanın Ek 1 kısmında bulabilirsiniz.

KAPSAM

Bu Politikada hakkınızda toplayabileceğimiz, işleyebileceğimiz veya ifşa edebileceğimiz Kişisel Veri türleri ve geçerli yasal hakları kullanarak bu işlemeyi nasıl kontrol edebileceğiniz açıklanmaktadır. Bu Politika, tarafımızca işletilen web sitelerini ve alt etki alanlarını, herhangi bir mobil uygulamayı kullanmanız da dahil olmak üzere size ürün ve/veya hizmet sağladığımızda veya ilgilenebileceğiniz ürünler ile ilgili size bildirimde bulunduğumuzda ve bu Politika yayımlandığında ya da bu Politikaya atıfta bulunulduğunda bizimle yüz yüze, telefon veya e-posta yoluyla etkileşim kurduğunuzda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı bilgi toplama için geçerlidir.

İşe Alım gibi belirli etkinliklere yönelik gizlilik bildirimleri gibi bu politikadan bağımsız olarak size belirli bir koşula özgü bir gizlilik bildirimi sağlanmış olabilir. Size farklı bir bildirim sağlandığında bu bildirimler sizinle olan etkileşimlerimiz için geçerli olur ve aramızdaki etkileşimleri kontrol eder. Kendiniz dışındaki taraflarla ilgili Kişisel Veri sağlıyorsanız bu tarafların kişisel verilerinin nasıl işleneceğini bilmelerini sağlamaktan ve uygun olan durumlarda önceden gerekli izinleri almaktan sorumlusunuz.

Kişisel Verileri yürürlükteki yasalara uygun şekilde işlemeyi taahhüt ediyoruz. Kişisel Verilerinizi bize vermek istemiyorsanız bazı ürün ve/veya hizmetleri kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu platformlardan herhangi birini veya tümünü kullanmanız, bilgilerinizin yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bu Politikada açıklanan şekilde toplandığı, kullanıldığı, aktarıldığı ve ifşa edildiği konusunda bilgilendirildiğini belirtir.

BİLGİLERİNİZ

Birçok farklı nedenden dolayı kişilerle bağlantı kurarız. Bu etkileşimler, doğrudan veya dolaylı olarak hakkınızdaki Kişisel Verilere erişim elde etmemize neden olabilir. Aşağıdaki tabloda Kişisel Verileri nasıl toplayabileceğimiz, işleyebileceğimiz ve kullanabileceğimiz, bilgilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanağımız ve bilgilerinizin potansiyel alıcıları özetlenmektedir. Tüm durumların her koşulda geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN GENEL KATEGORİLERİ

Aşağıdaki tabloda bu tür işleme için amaçlar ve yasal dayanaklara ek olarak bu Politika kapsamında işlenebilecek Kişisel Verilerin kategorileri ve kaynakları belirtilmiştir. Bu tabloda yer alan öğelerin Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti, ürünleri veya hizmetleri sağlamada bize destek olan veya pazarlamamızı ya da yönetimimizi geliştirmemize yardımcı olan iş ortaklarımız, Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları (HCP'ler), hastalar, yasaların gerektirdiği ölçüde Kişisel Verilere erişimi olan kişiler ve potansiyel ticari işlemlere dahil olan Taraflarca paylaşılabileceğini, alınabileceğini veya işlenebileceğini lütfen unutmayın.

Kimlik ve İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
Ad ve soyadı, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, iş unvanı, meslek ruhsatı numaraları, hesap kullanıcı adı ve parolası, IP adresi ve ulusal sağlayıcı tanımlayıcısı veya eyalet lisans numarası Buradaayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; sağlık hizmeti sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size ürün ve hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi sunmak veya sağlamak; ürün ve hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak; hayati çıkarları korumak; tıbbi tedavi ve/veya teşhis konusunda yardımcı olmak; tıbbi ürünlerin/hizmetlerin/cihazların kalitesini ve güvenliğini artırmak üzere; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda
Demografik Bilgiler
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
Yaş, cinsiyet, medeni durum, engellilik durumu ve doğum tarihi Buradaayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size ürün ve hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; ürün ve hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak; hayati çıkarları korumak; tıbbi tedavi ve/veya teşhis konusunda yardımcı olmak; tıbbi ürünlerin/hizmetlerin/cihazların kalitesini ve güvenliğini sağlamak üzere; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda
Ticari ve Finansal
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
İşlem kayıtları, ürünler ve hizmetler (satın alınan, elde edilen veya düşünülen), istenen belgeler, müşteri hizmetleri kayıtları, finansal işlem geçmişi, değer transferleri ve finansal hesap numarası Buradaayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size ürün ve hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; ürün ve hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak üzere; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda
Mesleki ve Eğitim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
İş unvanı veya pozisyon, işveren, Ulusal Sağlayıcı Tanımlayıcı numarası, iş becerileri, istihdam geçmişi, mezuniyet derecesi, sertifika, özel eğitim, araştırmalara ve anketlere verilen yanıtlar ve eğitim ve öğretim etkinliklerimize katılım geçmişi, LinkedIn profili Buradaayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size ürün ve hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; ürün ve hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak; tıbbi ürünlerin/hizmetlerin/cihazların kalitesini ve güvenliğini sağlamak üzere; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda
Teknik Bilgiler
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
IP adresleri, tarayıcı türü, tarayıcı dili, cihaz türü, cihazınızla ilişkili reklam kimlikleri (Apple'ın Reklam Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android'in Reklam Kimliği (AAID) gibi), ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız tarih ve saat, ürün ve hizmetlerimizi almadan önce ve çıkış yaptıktan sonra ziyaret edilen Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicileri veya URL'ler (web sitesi adresleri), ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili faaliyetler ve ilgili web siteleri veya uygulamalar, tanımlama bilgilerinden veya diğer benzer teknolojilerden toplanan veriler ve coğrafi konum bilgileri Buradaayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size ürün ve hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; ürün ve hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak; hayati çıkarları korumak; tıbbi tedavi ve/veya teşhis konusunda yardımcı olmak; tıbbi ürünlerin/hizmetlerin/cihazların kalitesini ve güvenliğini sağlamak üzere; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veri Örnekleri Kişisel Veri Kaynakları Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak
Doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, tedavi tarihleriniz, tıbbi geçmişiniz ve tedavi bilgileriniz dahil olmak üzere tedavinizle ilgili bilgiler, hasta tarafından bildirilen sonuç ölçümleri (ör. araştırmalara ve anketlere verilen yanıtlar), röntgenler, manyetik rezonans görüntüleme, tıbbi taramalar, kullanıcı etkinliği, tedavi etkinlikleri, tedavinin tamamlanması ve kullanım ayrıntıları ile telesağlık oturumlarından elde edilen ses ve/veya video dahil olmak üzere Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızla ve/veya hastayla yapılan görüşmelerden alınan resimler ve videolar, alerji bilgileri, Tıbbi Sigorta Bilgileri ve ilgili ayrıntılar. Burada ayrıntıları verildiği üzere doğrudan sizden; cihazlarınızdan; iş ortaklarımızdan; halka açık kaynaklardan; Sağlık Hizmeti Sağlayıcınızdan; hastalarınızdan; Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti şirketinin diğer iştiraklerinden, bağlı kuruluşlarından veya ilgili şirketlerinden; Size Ürün ve Hizmetlerimizi sağlamak; sizinle iletişim kurmak; kimliğinizi belirlemek ve doğrulamak; içeriği sizin için özelleştirmek; güvenlik olaylarını algılamak; kötü amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; Ürün ve Hizmetlerimizin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak; Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek üzere; kısa süreli geçici kullanım; idari amaçlar doğrultusunda; pazarlama, şirket içi araştırma ve geliştirme ve/veya kalite güvencesi amaçları doğrultusunda Yasal çıkarlarımız doğrultusunda; kamu yararına; yasal bir yükümlülüğe uymak; sözleşme yapmak; hayati çıkarları korumak üzere; tıbbi tedavi ve/veya teşhis amaçları doğrultusunda; tıbbi ürünlerin/hizmetlerin/cihazların kalitesini ve güvenliğini sağlamak için; izin talep ettiğimiz ve aldığımız durumlarda ve Kişisel Veri türüne bağlı olarak yasalar tarafından gerekli kılınan veya izin verilen diğer amaçlar doğrultusunda

SAĞLIK SİGORTASI, TAŞINABİLİRLİK VE SORUMLULUK YASASI (HIPPA)

ABD'de yaşayan bir hastaysanız lütfen bu Politikanın sağlık hizmeti uygulayıcınızın toplanan sağlıkla ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl kullandığını ve ifşa ettiğini ve bunun yanı sıra yürürlükteki diğer gizlilik uygulamalarını açıklayan Sağlık Hizmeti Uygulayıcınızın HIPAA Gizlilik Uygulamaları Bildiriminden farklı olduğunu unutmayın. Sağlık Hizmeti Uygulayıcısı adına aldığımız Kişisel Veriler bu Politikaya tabi değildir

BİRLEŞTİRİLMİŞ, ANONİM HALE GETİRİLMİŞ VE KİMLİKSİZLEŞTİRİLMİŞ VERİLER

Esko Lange, Su Analiz Sistemleri Ltd. Sti, anonim hale getirilmiş/kimliksizleştirilmiş verileri işleyebilir. Bu, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek özelliklerin artık tanımlanamayacak şekilde kaldırıldığı ve bu bilgilerin artık veri koruma yasaları kapsamında Kişisel Veriler olarak değerlendirilmediği verilerdir. Bu, söz konusu verilerin kimliksizleştirilmiş olarak kabul edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2) kapsamında korumalı sağlık bilgilerinden tanımlayıcıların kaldırılmasını kapsar. Kişisel Verileri anonim hale getirmek için yasal iş menfaatlerimizi, bilimsel veya geçmiş araştırmaları ve/veya istatistiksel amaçları, izninizi veya yasaların gerektirdiği veya izin verdiği diğer amaçlara güveniyoruz.

Ayrıca demografik veriler gibi belirli türlerde birleşik veri kümelerini herhangi bir amaçla edinebilir ve kullanabiliriz ("Birleştirilmiş Veriler"). Birleştirilen Veriler kişisel verilerinizden türetilebilir ancak kimliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak açığa çıkarmaz. Örneğin web sitemizdeki belirli bir özelliğe erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için bilgi teknolojisine bağlı belirli verilerinizi başkalarının verileriyle birleştirebiliriz. Birleştirilen Verileri kısıtlama olmaksızın herhangi bir amaçla kullanabiliriz. Bununla birlikte sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için Birleştirilen Verileri kişisel verilerinizle yeniden birleştirir veya yeniden bağlarsak birleştirilen verileri bu Politikaya uygun şekilde kullanılacak kişisel veriler olarak kabul ederiz.

BİLGİLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Web sitesinde topladığımız bilgileri sizden yüz yüze, e-posta yoluyla veya diğer iletişim biçimleriyle aldığımız bilgilerle birleştiriyoruz. Verdiğiniz bilgileri ayrıca üçüncü taraflardan, hizmet sağlayıcılardan, halka açık kaynaklardan ve iştiraklerimizden, bağlı kuruluşlarımızdan veya ilgili şirketlerden edindiğimiz bilgilerle birleştiriyoruz.

ÇOCUKLARDAN TOPLANAN BİLGİLER

Sitelerimiz ve uygulamalarımız yetişkinlere yöneliktir. Ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden izin almadan 17 yaş ve altı çocuklardan kasıtlı olarak Kişisel Veri toplamayız. Ebeveyn veya yasal bir vasi iseniz ve çocuğunuzun bize bilgi verdiğini düşünüyorsanız aşağıdaki "Bizimle İletişime Geçin" bölümündeki bilgileri kullanarak bize e-posta gönderebilir veya yazabilirsiniz.

BİLGİ SAKLAMA

Bilgilerinizi ABD, Kanada, Hindistan, Avrupa Birliği'ne üye devletler, Birleşik Krallık veya diğer ülkelere aktarabilir, bu ülkelerde işleyebilir ve saklayabiliriz. Bağlı kuruluşlarımız veya diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız bilgilerinizi ABD'ye veya diğer ülkelerde de aktarabilir, bu ülkelerde işleyebilir veya saklayabilir. Sitelerimiz ve işletmelerimiz, ülkenizdeki yasalarla aynı düzeyde koruma sağlamama ihtimali olan ABD yasalarına tabi olabilir.

SINIR ÖTESİ VERİ AKTARIMLARI

Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerinizin ilk olarak toplandığı ülke dışındaki ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz. Kişisel Verilerinizi bu şekilde aktardığımızda sınır ötesi veri aktarımlarında geçerli olan gereklilikler de dahil olmak üzere verilerinizin ülkenizdeki yasa ve gerekliliklere uygun şekilde korunması için gerekli adımları atarız. Kişisel Verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya erişime karşı koruma riskine uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler uyguluyoruz. Tüm web siteleri, uygulamalar, ürünler ve hizmetlerde olduğu gibi ne yazık ki toplanan verilerin güvenliğini her zaman garanti edemiyoruz.

VERİLERİN SATIŞI VEYA AKTARIMI

Bir hisse veya varlık işlemi aracılığıyla işletme varlıklarımızın veya operasyonlarımızın bazılarının ya da tümünün satışına veya devrine dahil olmamız halinde Kişisel Verileriniz alım yapan kuruluşa aktarılabilir ve bu kuruluşun Kişisel Verilerinizi ele alırken minimum olarak kendinden öncekiyle aynı veya daha yüksek standartları benimsemesi gerekir. Bu tür bir devir işlemi meydana gelirse yasaların gerektirmesi halinde bu konuda bilgilendirileceksiniz ve Kişisel Verilerinizin devralan tarafından işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak izninizi geri çekebilirsiniz veya geçerli olması halinde bu Politikanın "Haklar ve Seçimler" bölümünde ayrıntıları verilen diğer yasal haklarınızı kullanmak isteyebilirsiniz.

TANIMLAMA BİLGİLERİ, WEB İŞARETÇİLERİ VE DİĞER İZLEME ARAÇLARI

Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi web sitelerimizle kurduğunuz etkileşimler bilgilerinizi toplamak için ek bir kaynaktır. Sağladığımız ürün veya hizmetlerin içeriğini veya işlevlerini değerlendirmemize ve iyileştirmemize yardımcı olmak için "tanımlama bilgileri", web işaretçileri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. Bilgilerinizi çeşitli yöntemlerle toplarız:

 • Web işaretçileri
 • Pikseller
 • Etiketler
 • İzleme Tanımlama Bilgileri
 • Pazarlama Tanımlama Bilgileri
 • Analiz Tanımlama Bilgileri
 • Sosyal Medya Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgileri Politikamız, bu konuda ve deneyiminizi iyileştirmek ve size daha iyi hizmet vermek için tanımlama bilgilerini nasıl kullandığımız hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar

ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI VE ARAÇLARI

Platformlarımızda kontrol etmediğimiz diğer sitelere veya uygulamalara giden bağlantılar olabilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız kontrolümüzde olmayan bir platforma yönlendirilirsiniz. Bu politika, yönlendirileceğiniz web sitesinin veya platformun gizlilik uygulamaları için geçerli değildir. Diğer şirketlerin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu üçüncü taraflardan sorumlu değiliz. Sitemiz, kendi tanımlama bilgilerini veya izleme teknolojilerini içeren üçüncü taraf içerikleri de sunabilir. Bu teknolojilerin kullanımını kontrol etmemekteyiz.

VERİ SAKLAMA

Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece veya yürürlükteki yasaların belirlediği süre boyunca (hangisi daha uzunsa) saklarız. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklamanız gerektiği konusunda aşağıdakiler göz önünde bulundurulur:

 • Veriler yetkisiz kullanıma veya ifşaya maruz kalmışsa potansiyel zarar riski;
 • Kişisel Verilerin hacmi ve hassasiyeti;
 • Yürürlükteki yasal gereklilikler ve
 • Koşullar, Kişisel Verilerin toplanma amaçlarına başka yollarla ulaşılabilecek şekilde değişirse.

Artık Kişisel Verilerinizin saklanması gerekmediğinde verileri yukarıda verilen bilgilere göre siler veya anonim hale getiririz.

HAKLARINIZ VE SEÇİMLERİNİZ

Bazı yargı sistemleri, bireylere Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili haklar sağlamıştır. Bu haklar herkes için geçerli değildir ve tüm bağlamlarda geçerli olmayabilir. Yürürlükteki yasalara veya yasal dayanaklara bağlı olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
 • Kişisel Verilerinize erişim talep etmek;
 • Kişisel verileriniz yanlış, eksik veya geçersiz olması halinde Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etmek;
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek;
 • Kişisel Verileri izninize dayalı olarak işlediğimiz gelecekteki işlemler için verdiğiniz izni geri çekmek;
 • Kişisel Verilerinizin satışını veya paylaşılmasını kısıtlamak da dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili kısıtlamalar talep etmek;
 • Kişisel Verilerinizin kendinize veya üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etmek;
 • Üçüncü taraflara yapılan belirli aktarımlardan vazgeçmek.

Yürürlükteki yasalar kapsamında sahip olabileceğinizi düşündüğünüz bir hakkı kullanmak için doğrudan privacy@esko.com adresine e-posta göndererek veya Mustafa kemal Mah. 2141. Cadde No: 8 Çankaya/ ANKARA 06530 Turkey adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir veya yürürlükteki yasalar uyarınca başvurunuzu işleme almayı reddedebiliriz. Gerekmesi durumunda bu tür kararlar veya gereklilikler konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz.

Kaliforniya'da Yaşayanlar. Kaliforniya Tüketici Hakları Bildirimi, Kaliforniya'daki tüketicilerin belirli gizlilik haklarını ve korumalarını nasıl aldığına dair genel bir bakış sunar.

Şikayette Bulunma.. Sorununuzu doğrudan bizimle çözemezseniz ve resmi bir şikayette bulunmak isterseniz yerel veri koruma yetkilinize veya diğer icra yetkilisiyle iletişime geçebilirsiniz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Bu Politika veya veri uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz olursa bize yazın:

Esko-Graphics BV.

Raymonde de Larochelaan 13

9051 Gent

Belgium

Alternatif olarak bize doğrudan privacy@esko.comadresinden e-posta gönderebilirsiniz.

POLİTİKA GÜNCELLEMELERİ

Gizlilik politikalarımızda zaman zaman değişiklik yapabiliriz. En güncel kopyaya web sitemizden erişebilirsiniz. Güncellemeler için lütfen sitemizi düzenli olarak kontrol edin.

EK 1

Geçerli denetleyiciler ve sorumlu kuruluşların bir tablosu için buraya tıklayın.