Bezbłędne przygotowanie do druku w technice rotograwiury - Esko
oprogramowanie dtp

Dedykowane narzędzia przygotowywania do druku w technice rotograwiury

Wydajne projektowanie opakowań to istota naszych rozwiązań. Oprogramowanie ArtPro i zestaw wtyczek DeskPack ( program dtp ) do przygotowywania materiałów do druku dla programu Adobe Illustrator oferują dedykowane funkcje dla rotograwiury:

 • Wszystkie narzędzia przygotowywania do druku - prepress do m.in. automatycznego sprawdzania plików wejściowych, edytowania, zalewkowania, definiowania zniekształceń i generowania kodów kreskowych są zawarte w jednej aplikacji.
 • Szybkie generowanie dodatkowych separacji, np. werniksów lub bieli.
 • ArtPro umożliwia bezpośrednie generowanie plików TIFF grawiury dla wszystkich elektromechanicznych urządzeń do grawerowania, takich jak Hell czy Daetwyler (Ohio).
 • W przypadku rotograwiury często współużytkowane są cylindry, co obniża koszt druku, a także gwarantuje stabilność i spójność. Dlatego warto zadbać o zgodność grafiki w różnych projektach. Tak szczegółowa edycja jest możliwa wyłącznie w przypadku zastosowania oprogramowania PackEdge, ArtPro lub DeskPack.
 • Zestaw narzędzi do kontroli jakości rotograwiury obejmuje: przeglądarkę WYSIWYG, funkcję porównywania wersji oraz generowanie białych poddruków.
 • Wykrywanie cienkich linii: możliwość identyfikowania w projekcie linii zbyt cienkich do wydrukowania w technice grawiury oraz korygowanie ich na podstawie ustawienia minimalnej szerokości.
 • Wysoki poziom integracji z funkcjami automatyzacji przepływu pracy oraz rozwiązaniami dla zarządzania kolorami i proofingu.
 • Integracja z edytorami CAD staje się coraz istotniejsza. Powyższe rozwiązanie zmniejsza ilość odpadów i liczbę błędów.
przygotowanie pliku do druku

Wyzwania dotyczące druku grawiurowego

Rotograwiura nie jest wyjątkiem na tle innych technik druku – również w jej przypadku należy stawić czoła określonym wyzwaniom.

 • Spójny druk o wysokiej jakości. W przypadku zleceń wysokonakładowych wymagane jest zachowanie tej samej, wysokiej jakości w odniesieniu do całego nakładu. Niestety, terminy wykonania prac stają się coraz krótsze.
 • Dedykowane rozwiązania do prepress. Spełnienie wymagań wiążących się z zastosowaniem techniki rotograwiury powoduje często konieczność ponownego tworzenia projektów „od zera”. Aby proces ten przebiegał bezboleśnie, specjaliści w zakresie rotograwiury muszą dysponować narzędziami umożliwiającymi wydajne przetwarzanie i przygotowania plików do druku – wyrównywaniei korygowanie elementów, tworzenie separacji i zalewek oraz konwertowanie plików.
 • Druk, który się opłaca. Koszt cylindrów do rotograwiury jest bardzo wysoki. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów i uniknięcia niepotrzebnej rekonfiguracji maszyn jest druk wielu zleceń i wariantów za pośrednictwem tych samych cylindrów. Dedykowane narzędzia mogą pomóc w identyfikacji wspólnych elementów różnych produktów, eliminując niepotrzebne cylindry.