Produkuj opakowania ekologiczne

Koncepcja zrównoważonej produkcji opakowań z dbałością o środowisko naturalne nie ogranicza się do wyboru odpowiednich materiałów. Właściciele marek chcący korzystać z opakowań ekologicznych muszą spojrzeć na tę kwestię w szerszej perspektywie.

 • Zużycie materiałów: niższy stosunek ilości produktów do masy opakowania, mniejsza i waga liczba opakowań…
 • Optymalizacja transportu podczas całego cyklu życia produktu: jak najlepsze dostosowanie rozmiarów produktów do przestrzeni, wydajniejsze modele załadunku palet i opakowań transportowych…
 • Efektywne zużycie energii oraz korzystanie ze źródeł odnawialnych
 • Korzystanie w pierwszej kolejności z materiałów nadających się do recyklingu, szczególnie tych ulegających biodegradacji

Oprogramowanie Cape firmy Esko pomaga producentom na całym świecie optymalizować rozmiary wyrobów, projektować efektywne opakowania jednostkowe i zbiorcze, ustalać najodpowiedniejsze układy palet i sposoby wypełniania kontenerów.<:p>

Trial

Wypróbuj Cape Pack za darmo

Pobierz

Wybór właściwego rozwiązania do produkcji opakowań ekologicznych

Oprogramowanie Cape firmy Esko pozwala:

 • Tworzyć opakowania ekologiczne
 • Optymalizować wykorzystanie przestrzeni
 • Redukować koszty logistyczne
 • Zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne

Dzięki optymalizacji projektowania kontenerów, opakowań produktów i opakowań transportowych oraz możliwości zwiększenia liczby towarów przewożonych w ciężarówce lub kontenerze firmy mogą uczynić znaczący krok naprzód w procesie równoważenia procedur logistycznych.


Optymalizuj palety, opakowania produktów i opakowania transportowe

Cape Pack to modułowy pakiet oprogramowania umożliwiający idealne dopasowanie rozmiaru produktów, określenie liczby i rozmiaru opakowań zbiorczych oraz obciążenia palet.

Cape Pack składa się z trzech modułów:

 • Pallet: optymalizuj wykorzystanie powierzchni palet i stabilność ładunku
 • Arrange: ustalaj najlepsze rozmiary opakowań zbiorczych i ułożenia produktów, aby pakować większą ich liczbę na palety
 • Design: projektuj opakowania o korzystniejszych rozmiarach, aby zmieścić ich więcej w opakowaniach zbiorczych, na półkach sklepowych i na paletach


Zrównoważona logistyka

Transport pustej przestrzeni nie ma sensu. Oprogramowanie do obsługi załadunku kontenerów Cape Truckfill umożliwia planowanie, edytowanie, drukowanie i aktualizowanie planów załadowczych dla wielu produktów. Zoptymalizuj wszystkie schematy logistyczne, aby nie marnować przestrzeni oraz oszczędzać czas przeznaczany wcześniej na ręczne obliczanie liczby potrzebnych kontenerów i samochodów ciężarowych.


Opakowania ekologiczne: przykład z życia

Dzięki oprogramowaniu Cape Pack amerykańskie stowarzyszenie detaliczne Sam’s Club’ mogło zoptymalizować układy palet i sposoby pakowania towarów. Wyniki mówią same za siebie:

 • Produkcja nowych, ulepszonych opakowań wymaga wagowo 78% mniej materiałów
 • Zużycie tektury falistej spadło o 66% – pozwoliło to oszczędzić 778 drzew o łącznej wadze 114 ton na każde 1 000 palet produktów
 • Nowe modele przyniosły oszczędności rzędu 933 milionów jednostek BTU na 1 000 palet
 • Zmniejszono emisję dwutlenku węgla o 83 888 kg na 1 000 palet
 • Zaoszczędzono 1 761,28 m³ wody na 1 000 palet
 • Zredukowano ilość odpadów stałych o 23 437,11 kg na 1 000 palet
 • Zastosowanie nowych opakowań pozwoliło zmniejszyć spalanie paliw kopalnych i emisję gazów cieplarnianych o 32%
Esko jest członkiem stowarzyszenia Sustainable Packaging Coalition

Stowarzyszenie Sustainable Packaging Coalition® (SPC) to branżowa grupa robocza działająca w celu opracowania praktyk produkcji opakowań z dbałością o środowisku naturalne. Esko w pełni podziela poglądy stowarzyszenia SPC, wspierając jego wysiłki przez propagowanie ekologicznych rozwiązań w całym portfolio produktów.

Sustainable Packaging Coalition

www.sustainablepackaging.org

Kontakt