Produkuj opakowania ekologiczne

Koncepcja zrównoważonej produkcji opakowań z dbałością o środowisko naturalne nie ogranicza się do wyboru odpowiednich materiałów. Właściciele marek chcący korzystać z opakowań ekologicznych muszą spojrzeć na tę kwestię w szerszej perspektywie.

 • Zużycie materiałów: niższy stosunek ilości produktów do masy opakowania, mniejsza i waga liczba opakowań…
 • Optymalizacja transportu podczas całego cyklu życia produktu: jak najlepsze dostosowanie rozmiarów produktów do przestrzeni, wydajniejsze modele załadunku palet i opakowań transportowych…
 • Efektywne zużycie energii oraz korzystanie ze źródeł odnawialnych
 • Korzystanie w pierwszej kolejności z materiałów nadających się do recyklingu, szczególnie tych ulegających biodegradacji

Oprogramowanie Cape firmy Esko pomaga producentom na całym świecie optymalizować rozmiary wyrobów, projektować efektywne opakowania jednostkowe i zbiorcze, ustalać najodpowiedniejsze układy palet i sposoby wypełniania kontenerów.<:p>

Trial

Wypróbuj Cape Pack za darmo

Pobierz

Wybór właściwego rozwiązania do produkcji opakowań ekologicznych

Oprogramowanie Cape firmy Esko pozwala:

 • Tworzyć opakowania ekologiczne
 • Optymalizować wykorzystanie przestrzeni
 • Redukować koszty logistyczne
 • Zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne

Dzięki optymalizacji projektowania kontenerów, opakowań produktów i opakowań transportowych oraz możliwości zwiększenia liczby towarów przewożonych w ciężarówce lub kontenerze firmy mogą uczynić znaczący krok naprzód w procesie równoważenia procedur logistycznych.


Optymalizuj palety, opakowania produktów i opakowania transportowe

Cape Pack to modułowy pakiet oprogramowania umożliwiający idealne dopasowanie rozmiaru produktów, określenie liczby i rozmiaru opakowań zbiorczych oraz obciążenia palet.

Cape Pack składa się z trzech modułów:

 • Pallet: optymalizuj wykorzystanie powierzchni palet i stabilność ładunku
 • Arrange: ustalaj najlepsze rozmiary opakowań zbiorczych i ułożenia produktów, aby pakować większą ich liczbę na palety
 • Design: projektuj opakowania o korzystniejszych rozmiarach, aby zmieścić ich więcej w opakowaniach zbiorczych, na półkach sklepowych i na paletach


Zrównoważona logistyka

Transport pustej przestrzeni nie ma sensu. Oprogramowanie do obsługi załadunku kontenerów Cape Truckfill umożliwia planowanie, edytowanie, drukowanie i aktualizowanie planów załadowczych dla wielu produktów. Zoptymalizuj wszystkie schematy logistyczne, aby nie marnować przestrzeni oraz oszczędzać czas przeznaczany wcześniej na ręczne obliczanie liczby potrzebnych kontenerów i samochodów ciężarowych.


Opakowania ekologiczne: przykład z życia

Dzięki oprogramowaniu Cape Pack amerykańskie stowarzyszenie detaliczne Sam’s Club’ mogło zoptymalizować układy palet i sposoby pakowania towarów. Wyniki mówią same za siebie:

 • Produkcja nowych, ulepszonych opakowań wymaga wagowo 78% mniej materiałów
 • Zużycie tektury falistej spadło o 66% – pozwoliło to oszczędzić 778 drzew o łącznej wadze 114 ton na każde 1 000 palet produktów
 • Nowe modele przyniosły oszczędności rzędu 933 milionów jednostek BTU na 1 000 palet
 • Zmniejszono emisję dwutlenku węgla o 83 888 kg na 1 000 palet
 • Zaoszczędzono 1 761,28 m³ wody na 1 000 palet
 • Zredukowano ilość odpadów stałych o 23 437,11 kg na 1 000 palet
 • Zastosowanie nowych opakowań pozwoliło zmniejszyć spalanie paliw kopalnych i emisję gazów cieplarnianych o 32%
Esko jest członkiem stowarzyszenia Sustainable Packaging Coalition

Stowarzyszenie Sustainable Packaging Coalition® (SPC) to branżowa grupa robocza działająca w celu opracowania praktyk produkcji opakowań z dbałością o środowisku naturalne. Esko w pełni podziela poglądy stowarzyszenia SPC, wspierając jego wysiłki przez propagowanie ekologicznych rozwiązań w całym portfolio produktów.

Sustainable Packaging Coalition

www.sustainablepackaging.org

Kontakt
Esko
Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.