Uproszczony proces prepress

Rozwiązania te są używane do projektowania opakowań (np. pudełek, toreb i etykiet) powielanych następnie w dowolnym nakładzie.

Kontakt