Czy wiesz gdzie są twoje projekty opakowań i inne zasoby związane z marką? - Esko

Czy znasz lokalizację wszystkich zasobów w zakresie opakowań?

Gdzie znajduje się biblioteka specyfikacji opakowań Twojej firmy?

Produkcja opakowań ma coraz bardziej globalny zasięg. Dlatego niezwykle ważne jest dysponowanie standaryzowanym magazynem zasobów marki ( brand asset ), z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw opakowań, aby zwiększać wartość marki.

System brand asset management gwarantuje spójność użycia grafik, wykrojników, znaków firmowych i obrazów we wszystkich materiałach drukowanych na całym świecie. Zarządzanie zasobami marki ( brand asset ) wymaga stałego udostępniania zasobów wszystkim uczestnikom procesu w scentralizowany sposób.

Przeczytaj więcej na temat zastosowania WebCenter jako systemu zarządzania zasobami cyfrowymi lub graficznymi, aby zwiększyć wartość marki.

Cytat

Dzięki możliwości bezpośredniego dostępu do wszystkich dokumentów w aplikacji WebCenter firma Motorola korzysta z dodatkowych mechanizmów zabezpieczających tajemnice firmowe, jednocześnie mogąc bez obaw udostępniać pełne projekty menedżerom i drukarniom zwiększająć wartość marki.

Lisa Fukshansky, menedżer ds. zasobów cyfrowych, Motorola Mobility

Bezpłatny przewodnik

Jak marki mogą szybciej i wydajniej wchodzić na rynek

Pobierz bezpłatny przewodnik


Masz pełną kontrolę nad procesem produkcji opakowań,
czy one kontrolują Ciebie?

Kontakt