Czy znasz lokalizację wszystkich zasobów w zakresie opakowań?

Gdzie znajduje się biblioteka specyfikacji opakowań Twojej firmy?

Produkcja opakowań ma coraz bardziej globalny zasięg. Dlatego niezwykle ważne jest dysponowanie standaryzowanym magazynem zasobów marki ( brand asset ), z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw opakowań, aby zwiększać wartość marki.

System brand asset management gwarantuje spójność użycia grafik, wykrojników, znaków firmowych i obrazów we wszystkich materiałach drukowanych na całym świecie. Zarządzanie zasobami marki ( brand asset ) wymaga stałego udostępniania zasobów wszystkim uczestnikom procesu w scentralizowany sposób.

Przeczytaj więcej na temat zastosowania WebCenter jako systemu zarządzania zasobami cyfrowymi lub graficznymi, aby zwiększyć wartość marki.

Cytat

Dzięki możliwości bezpośredniego dostępu do wszystkich dokumentów w aplikacji WebCenter firma Motorola korzysta z dodatkowych mechanizmów zabezpieczających tajemnice firmowe, jednocześnie mogąc bez obaw udostępniać pełne projekty menedżerom i drukarniom zwiększająć wartość marki.

Lisa Fukshansky, menedżer ds. zasobów cyfrowych, Motorola Mobility

Bezpłatny przewodnik

Jak marki mogą szybciej i wydajniej wchodzić na rynek

Pobierz bezpłatny przewodnik


Masz pełną kontrolę nad procesem produkcji opakowań,
czy one kontrolują Ciebie?

Kontakt
Esko
Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.