Oprogramowanie do współpracy przy projektowaniu opakowań - Esko

Oprogramowanie do współpracy w ramach przepływu pracy w zakresie opakowań

Jak ściśle współpracują ze sobą członkowie Twojego zespołu produkcji opakowań?

Łańcuch dostaw opakowań charakteryzuje złożoność wymuszająca koordynację pracy całego zespołu i kontrahentów zewnętrznych. Wszyscy uczestnicy procesu muszą ściśle współpracować pod ogromną presją, projektując i dostarczając innowacyjne opakowania, zachowując ograniczenia czasowe i budżetowe.


Bezpłatny przewodnik

Jak marki mogą szybciej i wydajniej wchodzić na rynek

Pobierz bezpłatny przewodnik

Efektywne dostarczanie informacji i koordynowanie działań

Jednym z największych wyzwań w przypadku produkcji opakowań jest efektywne dostarczanie informacji i koordynowanie działań. Nieporozumienie dotyczące przeznaczenia projektu może prowadzić do użycia nieprawidłowych wersji plików, a problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji i nieskoordynowanego współdziałania są irytujące i kosztowne.

Aplikacja WebCenter, to rozwiązanie Esko do współpracy w zarządzaniu marką, które pomaga wszystkim uczestnikom przepływu pracy projektowania i produkcji opakowań komunikować się w efektywny i wydajny sposób.

Zapewniając mechanizmy ścisłej kontroli plików, danych, pracowników i procesów, aplikacja WebCenter gwarantuje koordynację działań uczestników łańcucha dostaw dzięki narzędziom obsługi przepływu pracy, powiadomień i dyskusji. WebCenter to jedyna aplikacja wspomagająca współpracę dostosowana do potrzeb branży opakowań.


System zarządzania łańcuchem dostaw

Uczestnikami łańcucha dostaw opakowań są różne osoby, działy i firmy położone w wielu częściach świata, dlatego koordynacja ich działań stanowi prawdziwe wyzwanie. Zespoły o zasięgu globalnym oraz ich zewnętrzni kontrahenci codziennie zmagają się z problemami utrudniającymi współpracę.

Dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

WebCenter to globalna platforma komunikacji dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – wirtualny menedżer projektu, który zawsze czuwa. Jak w przypadku każdego wydajnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw, informacje są przechowywane centralnie i udostępniane na cały świat. Platforma umożliwia użytkownikom ocenianie, recenzowanie i zatwierdzanie dokumentów, co pozwala skrócić cykle opracowywania produktów oraz efektywnie zorganizować projekty i skojarzone z nimi zasoby.

Aplikacja WebCenter kontroluje przekazywanie zadań i materiałów między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami procesu bez względu na ich lokalizację, używany język i pełnioną rolę.

Aplikacja WebCenter na telefony iPhone i urządzenia iPad

Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów przez osoby pracujące poza biurem jest nie tylko stresujące, lecz również powoduje niepotrzebne opóźnienia. Dostęp do Internetu ma praktycznie każdy, jednak osoby pracujące w terenie potrzebują prawdziwie mobilnego rozwiązania. Aplikacja WebCenter na telefonów iPhony i urządzenia iPad umożliwia użytkownikom zdalnym komunikowanie się i wydajną współpracę. Mogą oni korzystać z list zadań, wyświetlać, recenzować i zatwierdzać pliki opakowań oraz rozpoczynać nowe projekty – wszystko to z poziomu telefonu lub tabletu.


System zarządzania projektami

Czy Twoi dostawcy dysponują zasobami gwarantującymi dotrzymanie terminów?

Kontrahenci to zasadniczy element każdego przepływu pracy producenta opakowań. Ciężko pracują, bo presja dostarczenia produktów i usług spełniających Twoje wymagania w zakresie terminu i budżetu jest bardzo wysoka. Opóźnienia z którejkolwiek strony mogą być niezwykle kosztowne i powodować spadek zysków i udziału w rynku lub przekroczenie budżetu. Udostępnienie wszystkim uczestnikom procesu potrzebnych zasobów we właściwym czasie zwiększa efektywność całego przepływu pracy.Automatycznie przypisuj zadania

Potrzebujesz wydajnego przepływu pracy i kompetentnych osób zarządzających projektem. WebCenter to system zarządzania projektami , który pomaga zautomatyzować przepływ pracy. Aplikacja automatycznie przypisuje zadania i przekazuje pliki i dane kolejnemu użytkownikowi. Po ukończonym etapie zadania każdy uczestnik łańcucha dostaw otrzymuje polecenie przesłania plików; wtedy może się rozpocząć następny etap. Przed przejściem do następnego kroku może okazać się konieczne wypełnienie list kontrolnych z wymaganiami.

WebCenter to system zarządzania projektami dla producentów opakowań działających na skalę globalną.

Kontakt