Oprogramowanie do współpracy w ramach przepływu pracy w zakresie opakowań

Jak ściśle współpracują ze sobą członkowie Twojego zespołu produkcji opakowań?

Łańcuch dostaw opakowań charakteryzuje złożoność wymuszająca koordynację pracy całego zespołu i kontrahentów zewnętrznych. Wszyscy uczestnicy procesu muszą ściśle współpracować pod ogromną presją, projektując i dostarczając innowacyjne opakowania, zachowując ograniczenia czasowe i budżetowe.


Bezpłatny przewodnik

Jak marki mogą szybciej i wydajniej wchodzić na rynek

Pobierz bezpłatny przewodnik

Efektywne dostarczanie informacji i koordynowanie działań

Jednym z największych wyzwań w przypadku produkcji opakowań jest efektywne dostarczanie informacji i koordynowanie działań. Nieporozumienie dotyczące przeznaczenia projektu może prowadzić do użycia nieprawidłowych wersji plików, a problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji i nieskoordynowanego współdziałania są irytujące i kosztowne.

Aplikacja WebCenter, to rozwiązanie Esko do współpracy w zarządzaniu marką, które pomaga wszystkim uczestnikom przepływu pracy projektowania i produkcji opakowań komunikować się w efektywny i wydajny sposób.

Zapewniając mechanizmy ścisłej kontroli plików, danych, pracowników i procesów, aplikacja WebCenter gwarantuje koordynację działań uczestników łańcucha dostaw dzięki narzędziom obsługi przepływu pracy, powiadomień i dyskusji. WebCenter to jedyna aplikacja wspomagająca współpracę dostosowana do potrzeb branży opakowań.


System zarządzania łańcuchem dostaw

Uczestnikami łańcucha dostaw opakowań są różne osoby, działy i firmy położone w wielu częściach świata, dlatego koordynacja ich działań stanowi prawdziwe wyzwanie. Zespoły o zasięgu globalnym oraz ich zewnętrzni kontrahenci codziennie zmagają się z problemami utrudniającymi współpracę.

Dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

WebCenter to globalna platforma komunikacji dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – wirtualny menedżer projektu, który zawsze czuwa. Jak w przypadku każdego wydajnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw, informacje są przechowywane centralnie i udostępniane na cały świat. Platforma umożliwia użytkownikom ocenianie, recenzowanie i zatwierdzanie dokumentów, co pozwala skrócić cykle opracowywania produktów oraz efektywnie zorganizować projekty i skojarzone z nimi zasoby.

Aplikacja WebCenter kontroluje przekazywanie zadań i materiałów między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami procesu bez względu na ich lokalizację, używany język i pełnioną rolę.

Aplikacja WebCenter na telefony iPhone i urządzenia iPad

Oczekiwanie na zatwierdzenie projektów przez osoby pracujące poza biurem jest nie tylko stresujące, lecz również powoduje niepotrzebne opóźnienia. Dostęp do Internetu ma praktycznie każdy, jednak osoby pracujące w terenie potrzebują prawdziwie mobilnego rozwiązania. Aplikacja WebCenter na telefonów iPhony i urządzenia iPad umożliwia użytkownikom zdalnym komunikowanie się i wydajną współpracę. Mogą oni korzystać z list zadań, wyświetlać, recenzować i zatwierdzać pliki opakowań oraz rozpoczynać nowe projekty – wszystko to z poziomu telefonu lub tabletu.


System zarządzania projektami

Czy Twoi dostawcy dysponują zasobami gwarantującymi dotrzymanie terminów?

Kontrahenci to zasadniczy element każdego przepływu pracy producenta opakowań. Ciężko pracują, bo presja dostarczenia produktów i usług spełniających Twoje wymagania w zakresie terminu i budżetu jest bardzo wysoka. Opóźnienia z którejkolwiek strony mogą być niezwykle kosztowne i powodować spadek zysków i udziału w rynku lub przekroczenie budżetu. Udostępnienie wszystkim uczestnikom procesu potrzebnych zasobów we właściwym czasie zwiększa efektywność całego przepływu pracy.Automatycznie przypisuj zadania

Potrzebujesz wydajnego przepływu pracy i kompetentnych osób zarządzających projektem. WebCenter to system zarządzania projektami , który pomaga zautomatyzować przepływ pracy. Aplikacja automatycznie przypisuje zadania i przekazuje pliki i dane kolejnemu użytkownikowi. Po ukończonym etapie zadania każdy uczestnik łańcucha dostaw otrzymuje polecenie przesłania plików; wtedy może się rozpocząć następny etap. Przed przejściem do następnego kroku może okazać się konieczne wypełnienie list kontrolnych z wymaganiami.

WebCenter to system zarządzania projektami dla producentów opakowań działających na skalę globalną.

Kontakt
Esko
Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.