Projektowanie etykiet i zarządzanie akceptacjami - Esko

Oprogramowanie do zarządzania grafikami i zatwierdzania projektów

W przypadku opakowań nawet nieliczne błędy mogą mieć katastrofalny skutek. Dlatego też na początku projektu większą uwagę poświęca się kwestiom technicznym, przez co cierpi kreatywność.

Na etapach projektowania strukturalnego i graficznego duża część pracy bywa duplikowana – projektanci tworzą plik koncepcyjny, który następnie zostaje przetworzony w plik graficzny o odpowiedniej rozdzielczości, czcionkach, separacjach farb itd.

W wielu przypadkach plik ten tworzy się od podstaw i uzupełnia go o elementy techniczne, gdyż i tak jest to szybsze niż ewentualna modyfikacja pierwotnego pliku koncepcyjnego.

Bezpłatny przewodnik

Jak marki mogą szybciej i wydajniej wchodzić na rynek

Pobierz bezpłatny przewodnik

Pełna kontrola z oprogramowaniem do zarządzania grafikami

System zarządzania grafikami powinien zapewniać pełną kontrolę procesową. Dzięki temu można ograniczyć pokrywanie się obowiązków i optymalizować procedury, wspierając kreatywność i innowacyjność.

Etap zatwierdzenia podstawowego projektu grafiki obejmuje również rozgałęzienie projektu w celu tłumaczenia treści i utworzenia wariantów regionalnych. Zazwyczaj jest to czasochłonny proces, gdyż wymagane jest przetłumaczenie i odpowiednia interpretacja kopii dokumentów oraz przeniesienie treści grafik za użyciem procedur typu „kopiuj i wklej”.

Wydajny system zarządzania grafikami połączony z internetowym rozwiązaniem do zatwierdzania projektów umożliwia wprowadzenie istotnych usprawnień. Zastosowanie specyfikacji cyfrowych i skuteczne przekazywanie zawartości pozwala zredukować liczbę potencjalnych błędów. Wpływa to również na zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności prawnej w branży opakowań podlegającej ścisłej regulacji.


Zatwierdzanie grafik w trybie online

Zbytnia złożoność procesów recenzowania i zatwierdzania to jeden z głównych powodów opóźnień podczas produkcji opakowań. Kiedy przepływ pracy w produkcji opakowań obejmuje uczestników na całym świecie i coraz większą liczbę elementów, tradycyjne przekazywanie fizycznych proofów i egzemplarzy porównawczych nie ma racji bytu. Wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami, a zarządzanie tym procesem byłoby koszmarem.

Dlatego potrzebujesz internetowego rozwiązania wspierającego zatwierdzanie projektów, do którego będą mieli dostęp wszyscy uczestnicy procesu, bez względu na fizyczną lokalizację, strefę czasową czy używany język.

Dzięki narzędziom firmy Esko zatwierdzanie projektów graficznych nie tylko jest łatwe, lecz również pozostaje pod ścisłą kontrolą. Wszyscy członkowie zespołu mogą przekazywać uwagi oraz zatwierdzać elementy w bezpieczny, wydajny sposób. W pełni panujesz nad przepływem pracy w zakresie zatwierdzania, bez względu na poziom jego złożoności.

Osoby podejmujące decyzje otrzymują powiadomienia i przypomnienia pocztą e-mail oraz bezpośrednie łącza do plików wymagających recenzji. Proces zatwierdzania można również podzielić na etapy, automatycznie przekazując materiały właściwym osobom.

Kontakt