Device Manager:
przejmij kontrolę nad produkcją oznakowań i ekspozytorów

Device Manager do obróbki cyfrowej

Nieoptymalne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zmniejsza wydajność obróbki cyfrowej: zbyt wiele czynności jest wykonywanych ręcznie, ustawianie ploterów tnących trwa zbyt długo, a odpowiednie określenie priorytetów zadań i optymalizacja zużycia materiałów nie zawsze są możliwe.Device Manager pozwala producentom oznakowań i ekspozytorów:
  • skrócić czas realizacji,
  • inteligentnie zarządzać zadaniami dotyczącymi krótkich nakładów,
  • wyeliminować odpady materiałowe,
  • zoptymalizować wydajność sprzętu.

Bezpłatny katalog

5 sposobów na zysk z ploterem tnącym Kongsberg

Pobierz darmowy przewodnik

Przeniesienie kontroli działania na wcześniejszy etap produkcji

Dzięki modułowi Device Manager kontrola działania zostaje przeniesiona na wcześniejszy etap produkcji – do działu przygotowania do druku. Obróbka cyfrowa jest lepiej zintegrowana z procesami przygotowania do druku. Operatorzy mogą używać modułu Device Manager do monitorowania statusu zadań, zarządzania kolejkami dla wszystkich podłączonych urządzeń i określania priorytetów zadań.

Funkcja inteligentnego szacowania i możliwość równomiernej dystrybucji zadań między plotery tnące sprawiają, że Device Manager pozwala firmom zmaksymalizować wydajność posiadanego sprzętu.

Jeden uproszczony i zoptymalizowany przepływ pracy

Firmy wykorzystują moduł Device Manager, aby:

  • przygotowywać wyceny na podstawie wiarygodnych danych,
  • planować produkcję za pomocą intuicyjnych, wielofunkcyjnych pulpitów,
  • skrócić czasy przestojów,
  • zagwarantować ciągłą pracę ploterów Kongsberg.
Kontakt
Esko

Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.