Czy znasz lokalizację wszystkich zasobów w zakresie opakowań? - Esko
  • Zdarzyło Ci się kiedykolwiek użyć niewłaściwej wersji pliku?
  • Gdzie znajduje się biblioteka specyfikacji opakowań Twojej firmy?
  • Zwiększ watość marki

Produkcja opakowań ma coraz bardziej globalny zasięg. Dlatego niezwykle ważne jest dysponowanie standaryzowanym magazynem zasobów marki ( brand asset ), z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw opakowań, aby zwiększać wartość marki.

System brand asset management gwarantuje spójność użycia grafik, wykrojników, znaków firmowych i obrazów we wszystkich materiałach drukowanych na całym świecie. Zarządzanie zasobami marki  ( brand asset ) wymaga stałego udostępniania zasobów wszystkim uczestnikom procesu w scentralizowany sposób.

Przeczytaj więcej na temat zastosowania WebCenter jako systemu zarządzania zasobami cyfrowymi lub graficznymi, aby zwiększyć wartość marki.Usprawnij projektowanie opakowań i proces zarządzania brand value management, poczynając od koncepcji i kończąc na produkcie wystawianym w sklepie.

Nasz system zarządzania grafikami ( brand asset ) pozwala sprawować pełną kontrolę nad procesem projektowania opakowań. Zminimalizuj konieczność powielania pracy oraz usprawnij procesy projektowania i zatwierdzania - brand value management.

 

Uzyskaj precyzyjną kontrolę nad zasobami danych brand asset dotyczących opakowań dzięki systemowi zarządzania zasobami cyfrowymi DAM.