Brand value management i Brand asset management - Esko
  • Czy Twoi dostawcy dysponują zasobami gwarantującymi dotrzymanie terminów?
  • Jak ściśle współpracują ze sobą członkowie Twojego zespołu produkcji opakowań?

Nawet w nowoczesnym cyfrowym świecie pracownicy działów produkcji opakowań komunikują się tradycyjnymi metodami, rozmawiając przez telefon, wysyłając wiadomości e-mail czy korzystając z serwerów FTP.

Takie metody nie pozostawiają zbyt dużo miejsca na innowacje. Zazwyczaj powodują one wydłużenie czasu pracy nad projektem ze względu na słabą widoczność krytycznych ścieżek przepływu. Ze względu na dużą liczbą zewnętrznych kontrahentów bardzo trudno jest również śledzić stan projektu.

Esko pozwala usystematyzować ten proces dzięki scentralizowanemu systemowi zarządzania i komunikacji. Dajemy Ci możliwość połączenia wszystkich uczestników procesu za pośrednictwem jednego rozwiązania. Przeczytaj więcej na temat WebCenter – oprogramowania do współpracy w łańcuchu dostaw opakowań.