brand asset | brand value management program - Esko

Rozwiązania wspierające budowę brand value

brand value management

Stawmy czoła faktom: trend skracania terminów produkcji opakowań będzie trwać. Spowoduje to większy nacisk na wszystkich uczestników łańcucha dostaw opakowań, wymuszający bezbłędną pracę niedopuszczającą opóźnień. Zarządzający marką obserwują dynamiczny rozwój branży ze względu na otwarcie nowych rynków oraz gwałtowny wzrost liczby i wariantów opakowań oraz produktów.

Wymagany jest coraz większy nakład pracy przy udziale tych samych zasobów, pracowników, dostawców i sprzętu. Kluczowym czynnikiem pozwalającym stawić czoła tym wyzwaniom jest zwiększenie wydajności.


Skrócenie czasu dostaw opakowań

Dzięki Internetowi można znacząco skrócić czas dostaw opakowań. WebCenter to narzędzie do zarządzania opakowaniami. które jest częścią pakietu rozwiązań Esko wspierających markę. Aplikacja umożliwia spełnianie potrzeb wszystkich uczestników łańcucha dostaw opakowań. WebCenter dostarcza wszystkich wymaganych informacji, pozwalając zawsze dotrzymywać terminów. Pomaga zarządzać wartością marki ( brand value management )


Kontroluj projekty dotyczące opakowań

Narzędzia przepływu pracy umożliwiają konfigurowanie etapów produkcji opakowań, definiowanie punktów kontrolnych i terminów oraz automatyczne powiadamianie uczestników o przydzielonych zadaniach. Funkcje powiadomień ułatwiają członkom zespołów i dostawcom przekazywanie właściwych danych i plików, na każdym etapie produkcji.

Widoki pulpitów zapewniają odpowiedni wgląd we wszystkie procesy projektowania opakowań. Rozwiązanie umożliwia także wprowadzanie korekt i dostosowywanie procedur, które pozwalają uniknąć opóźnień wydłużających czas wprowadzania produktów na rynek.


brand asset

Rozwiązania wspierające markę w sklepie

Prawdziwą chwilą prawdy jest umieszczenie opakowania w sklepie.

Współczesna branża opakowań wymaga nie tylko atrakcyjnego opakowania jednostkowego. Opakowanie zbiorcze w coraz większym stopniu staje się opakowaniem do sprzedaży detalicznej, dlatego trzeba je dobrze dopasować zarówno do opakowania jednostkowego, jak i sklepowej półki.

Wirtualne wnętrza sklepowe

Marka stanowi najważniejszy z zasobów. Jej właściciel musi zadbać o jej atrakcyjność dla konsumenta, spójność prezentacji produktów firmy na półce i osiągnięcie przewagi na tle konkurentów. Jedną ze strategii jest skorzystanie z prawdziwej sklepowej półki lub rzędu regałów, ale może istnieje efektywniejsza metoda?


Oto oprogramowanie Studio Store Visualizer

Studio Store Visualizer to rozwiązanie wspierające obsługę marki, które umożliwia testowanie opakowań w wirtualnym sklepie. Sprawdź, jak Twoje projekty prezentują się na półkach obok produktów konkurencji dzięki interaktywnemu interfejsowi. Przygotuj symulację 3D wprowadzenia produktu na rynek, korzystając między innymi z opakowań gotowych na półkę, ekspozytorów i innych elementów powiązanych z marką. Przekonaj się, jakie wrażenie wywołuje Twój najnowszy projekt w środowisku, dla którego jest tworzony – w sklepie.