Informacje o aktywacji - Esko

Aktywacja przy pomocy Esko ID?

Esko ID to nowy, jednolity system pojedynczego logowania, który zastąpi wszystkie inne istniejące konta użytkownika stosowane na stronach internetowych i w systemach Esko.

W praktyce oznacza to, że wszystkie stare konta aktywacyjne używane dotąd do aktywacji oprogramowania, w najbliższej przyszłości przestaną funkcjonować. Bądź przygotowany na ten dzień i utwórz swoje konto Esko ID już teraz.

Dowiedz się więcej na temat statusu migracji oraz witryn, które obecnie obsługują Esko ID.

Potrzebujesz pomocy?

  • Wsparcie, dokumentacja i więcej...
  • Jak aktywować licencję
  • Jak dezaktywować licencję

Co to jest aktywacja oprogramowania?

Aby korzystać z oprogramowania Esko na komputerze, w pierwszej kolejności trzeba je aktywować. Aktywacja tworzy powiązanie pomiędzy otrzymanym prze Ciebie kluczem produktu a konfiguracją sprzętową Twojego komputera.

Do wykonania aktywacji potrzebne jest konto Esko ID. Nie masz jeszcze konta Esko ID? Utwórz je teraz.

Usługi aktywacji na esko.com

W większości przypadków aktywacja to prosty proces, który polega na wykonaniu kilku kliknięć w Kreatorze aktywacji Esko. W niektórych przypadkach przydatne mogą być również następujące usługi:

  • Aktywacja offline
    Jeżeli komputer, na którym chcesz aktywować oprogramowanie Esko, nie jest podłączony do Internetu, należy użyć metody aktywacji w trybie offline.
  • Zwrot kluczy sprzętowych
    Jeżeli aktualizujesz starsze oprogramowanie Esko, które nadal korzysta z klucza sprzętowego, należy zwrócić te klucze sprzętowe do Esko zanim otrzymasz klucze produktu do nowej wersji korzystającej z aktywacji.