WorkFlow Link for Packaging - Esko

WorkFlow Link for Packaging

Zautomatyzuj proces produkcji opakowań, aby zaoszczędzić do 30% czasu i zredukować odpady

Zautomatyzuj proces produkcji opakowań – zaoszczędź do 30% czasu i zredukować odpady

Rozwiązanie WorkFlow Link (WFL) firmy AVT przeznaczone dla rynku opakowań zapewnia doskonałą kontrolę procesu i skuteczne usuwanie odpadów w całym procesie produkcji poligraficznej. System WFL eliminuje potrzebę kontroli i oznaczania w ręczny sposób, umożliwiając działanie maszyn konwertujących i wykańczających z maksymalną prędkością, zatrzymując się tylko przy istotnych wadach w celu ich usunięcia i połączenia w całość.

Rozwiązanie to dokładnie śledzi i kontroluje proces usuwania wadliwych materiałów, począwszy od drukowania i laminowania poprzez przewijanie, cięcie i oczyszczanie, aby zapewnić wysoką jakość wydruków.

Jak to działa

WorkFlow Link zapewnia niezbędne połączenie i synchronizację między drukiem a finalizacją

 • Druk

  Platformy kontroli na maszynach drukarskich wykrywają wady procesu natychmiast po ich wystąpieniu, umożliwiając operatorom natychmiastowe podjęcie działań korekcyjnych. Wszystkie wady druku, w tym przypadkowe błędy, są automatycznie rejestrowane w bazie danych systemu w celu ich usunięcia.

 • Zapewnienie jakości

  Edytowanie danych jest szybkie i łatwe. Odbywa się na dedykowanym stanowisku edycyjnym oraz na dowolnym etapie procesu, zgodnie ze standardami zapewnienia jakości. Edytowane dane umożliwiają operatorom podjęcie decyzji, które obszary materiału powinny zostać usunięte, oraz na której maszynie wykańczającej.

 • Laminator

  Zaawansowane rozwiązanie do usuwania odpadów i śledzenia rolek laminowanych – urządzenie śledzące WFL skutecznie śledzi ilość rolek wyjściowych i długość materiału w całym procesie laminacji. Urządzenie śledzące WFL może być również stosowane do usuwania dużych ilości odpadów podczas laminowania.

 • Krajarko-przewijarka

  Wykorzystując dane kontrolne z maszyny, stacja przewijania systemu WFL automatycznie steruje przewijarką i zatrzymuje ją w miejscach, w których występuje wadliwy materiał w celu usunięcia odpadów. Proces ten przyspiesza prędkość maszyny wykańczającej, eliminując konieczność kontroli dokonywanych przez operatora i ograniczając liczbę przestojów do minimum. Po zakończeniu pracy z rolką system wyświetla, które z podrzędnych rolek ciętych wzdłuż są uszkodzone lub wymagają dalszej analizy na stacji oczyszczania, a ukończone rolki podrzędne są gotowe do wysyłki.

 • Oczyszczarka

  Stacja oczyszczarki systemu WFL automatycznie kontroluje i zatrzymuje oczyszczarkę tylko w przypadku wadliwych opakowań powiązanych z określonymi ciętymi rolkami. Pozwala to uzyskać zadania drukowania pozbawione wad. System WFL zwiększa szybkość pracy oczyszczarki, eliminując konieczność ręcznej kontroli przez operatora, dzięki czemu problematyczne przypadkowe wady są usuwane przed wysyłką.


Korzyści

 • Wczesne wykrywanie wad procesu drukowania dzięki 100-procentowej kontroli na maszynie drukarskiej umożliwia operatorom natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu uniknięcia strat w druku, co pozwala zapobiec kosztownym błędom i przedrukom Jednocześnie wszystkie dane są rejestrowane w bazie danych i mogą być wykorzystywane w połączeniu z kompleksowym rozwiązaniem Workflow Link.
 • Pełne śledzenie wszystkich materiałów drukowanych i rolek – od druku do finalizacji i wysyłki
 • Zwiększa prędkość i wydajność maszyny wykańczającej, eliminując konieczność zatrzymywania pracy przy każdym podejrzeniu wady, umożliwiając operatorom obsługę maszyny z pełną wydajnością i automatyczne zwalnianie tylko w przypadku faktycznych problemów
 • Automatycznie steruje/zatrzymuje przewijarkę na podstawie danych z maszyny oraz automatycznie określa każdą rolkę. Możliwość śledzenia w ramach całego procesu drukowania pozwala na pełne śledzenie rolek i odpadów
 • Automatycznie steruje/zatrzymuje przewijarkę na podstawie danych z maszyny oraz automatycznie określa każdą rolkę. Możliwość śledzenia w ramach całego procesu drukowania pozwala na pełne śledzenie rolek i odpadów

Opcjonalne moduły


Pliki do pobrania


Wideo

WorkFlow Link for Packaging, wideo

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt