WorkFlow Link for Labels - Esko

WorkFlow Link for Labels

Bezproblemowe i skuteczne usuwanie wadliwych materiałów, oszczędność do 30% czasu i usuwanie odpadów

Bezproblemowe i skuteczne usuwanie wadliwych materiałów

Rozwiązanie WorkFlow Link (WFL) firmy AVT pełni funkcję niezawodnego połączenia między drukiem a finalizacją, umożliwiając skuteczne usuwanie wadliwych materiałów w procesie produkcji poligraficznej. System WFL pomaga przyspieszyć całą produkcję poligraficzną dzięki przesyłaniu danych o jakości z maszyny do przewijarki w płynny sposób, aby zapewnić skuteczne usuwanie wadliwych materiałów.

Oszczędność do 30% czasu i redukcja odpadów

System WFL automatycznie zatrzymuje przewijarkę w odpowiednim miejscu wady, wykorzystując dane wygenerowane przez system kontroli firmy AVT, aby szybko i skutecznie usunąć odpady i zapewnić wysyłkę materiału bez żadnych wad. Generowanie raportów jakości ze szczegółowymi obrazami wad pomaga operatorom wykrywać obszary problemowe, wspomaga proces podejmowania decyzji w celu usprawnienia produkcji i zapewnia wysoką jakość wydruków.

System WFL obsługuje następujące platformy kontroli firmy AVT: Helios, Apollo i Argus

Druk

Edytowanie

Finalizacja

Jak to działa

System WorkFlow Link jest zintegrowany z procesem produkcji poligraficznej i składa się z trzech głównych modułów, z których każdy obsługuje różne etapy procesu drukowania. Aby umożliwić sprawny przepływ informacji w całym procesie, wszystkie komponenty systemu WFL są w płynny sposób połączone poprzez sieć lokalną.

1. Kontrola – Moduł boczny maszyny drukarskiej systemu WFL

Moduł kontroli, zwykle instalowany na maszynie drukarskiej, laminatorze lub cyfrowej maszynie wykańczającej, przechowuje informacje i obrazy dotyczące wykrytych wad i ich lokalizacji na zadrukowanej roli. Cyfrowy raport rolki zapisywany jest w bazie danych dla każdej zadrukowanej rolki. Moduł boczny maszyny drukarskiej systemu WFL synchronizuje wady wykryte i zapisane przez system kontroli z ich dokładną lokalizacją na zadrukowanej roli.

2. Edytowanie – PrintFlow Manager (opcjonalny moduł)

Stacja edytująca umożliwia inteligentne podejmowanie decyzji dotyczących cyfrowego raportu dotyczącego roli, określając, które z wykrytych wad należy usunąć i na jakim etapie, zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli jakości. Stacja edytująca zapewnia, że przewijarka zatrzymuje się tylko w przypadku istotnych wad, co umożliwia szybszą pracę. Edytować można na maszynie drukarskiej lub przewijarce.

3. Usuwanie wad – Moduł boczny przewijarki systemu WFL

Moduł boczny przewijarki systemu WFL, zwykle instalowany na przewijarce, zatrzymuje przewijarkę automatycznie tylko w przypadku istotnych wad w oparciu o informacje zawarte w edytowanym raporcie dotyczącym rolki. Umożliwia to operatorowi wymianę wadliwych etykiet lub usunięcie wadliwego materiału, dzięki czemu klienci otrzymują materiały wolne od wad.

Identyfikacja i synchronizacja rolki

System WorkFlow Link obsługuje różne przebiegi produkcyjne, w których odpowiedni przebieg pracy do produkcji jest dostosowywany na podstawie konfiguracji maszyny drukarskiej i wymagań klienta. W większości przebiegów pracy system WFL wykorzystuje ‘pojedynczy kod kreskowy’ do identyfikacji i synchronizacji roli, miejsca nanoszenia kodu kreskowego na maszynie, w ręczny lub automatyczny sposób, na końcu każdej zadrukowanej roli. Kody kreskowe są odczytywane w module bocznym maszyny drukarskiej systemu WFL i przypisywane do odpowiedniego cyfrowego raportu dotyczącego rolki za pomocą ręcznego lub automatycznego skanera kodów kreskowych.

Czujniki

Na maszynie przewijarce zainstalowane są dodatkowe czujniki, aby zapewnić dokładne informacje o lokalizacji wad. W zależności od zastosowania drukowania można stosować różne czujniki – czujniki optyczne, czujniki optyczne UV lub czujniki etykiet.


Korzyści

  • Automatyczne sterowanie lub zatrzymanie przewijarki na maszynie drukarskiej na podstawie danych z platformy kontroli AVT z uwzględnieniem automatycznej identyfikacji każdej rolki
  • Generowanie przejrzystej i precyzyjnej graficznej mapy usterek z kodowaniem kolorystycznymi, na której widnieje obraz wzorcowy oraz każda wykryta wada
  • Większa prędkość maszyny wykańczającej dzięki eliminacji konieczności zatrzymywania się przy każdym podejrzeniu wystąpienia wady. Umożliwia to operatorom obsługę maszyn przewijarek z pełną prędkością i automatyczne zwalnianie tylko w przypadku istotnych wad do usunięcia
  • Dane PrintFlow z wielu systemów umożliwiają pracownikom działu kontroli jakości identyfikację problematycznych obszarów i pomagają w procesie podejmowania decyzji w celu usprawnienia produkcji i dostarczenia klientom materiałów wyższej jakości
  • Automatyzacja i optymalizacja procesu produkcji druku oraz usuwanie odpadów
  • Oszczędność czasu brak konieczności ręcznego znakowania oznaczają – oszczędność do 30% czasu i redukcję odpadów
  • Zapewnienie pełnej identyfikowalności i wysokiej jakości materiałów drukowanych dla przetwórców i właścicieli marek
  • Wczesne wykrywanie wad procesu drukowania umożliwia operatorom natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu uniknięcia strat w druku, co pozwala zapobiec kosztownym błędom i przedrukom

Pliki do pobrania

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt