• Wczesne wykrywanie wad procesu drukowania dzięki 100-procentowej kontroli na maszynie drukarskiej umożliwia operatorom natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu uniknięcia strat w druku, co pozwala zapobiec kosztownym błędom i przedrukom Jednocześnie wszystkie dane są rejestrowane w bazie danych i mogą być wykorzystywane w połączeniu z kompleksowym rozwiązaniem Workflow Link.
  • Pełne śledzenie wszystkich materiałów drukowanych i rolek – od druku do finalizacji i wysyłki
  • Zwiększa prędkość i wydajność maszyny wykańczającej, eliminując konieczność zatrzymywania pracy przy każdym podejrzeniu wady, umożliwiając operatorom obsługę maszyny z pełną wydajnością i automatyczne zwalnianie tylko w przypadku faktycznych problemów
  • Automatycznie steruje/zatrzymuje przewijarkę na podstawie danych z maszyny oraz automatycznie określa każdą rolkę. Możliwość śledzenia w ramach całego procesu drukowania pozwala na pełne śledzenie rolek i odpadów
  • Automatycznie steruje/zatrzymuje przewijarkę na podstawie danych z maszyny oraz automatycznie określa każdą rolkę. Możliwość śledzenia w ramach całego procesu drukowania pozwala na pełne śledzenie rolek i odpadów