• Automatyczne sterowanie lub zatrzymanie przewijarki na maszynie drukarskiej na podstawie danych z platformy kontroli AVT z uwzględnieniem automatycznej identyfikacji każdej rolki
  • Generowanie przejrzystej i precyzyjnej graficznej mapy usterek z kodowaniem kolorystycznymi, na której widnieje obraz wzorcowy oraz każda wykryta wada
  • Większa prędkość maszyny wykańczającej dzięki eliminacji konieczności zatrzymywania się przy każdym podejrzeniu wystąpienia wady. Umożliwia to operatorom obsługę maszyn przewijarek z pełną prędkością i automatyczne zwalnianie tylko w przypadku istotnych wad do usunięcia
  • Dane PrintFlow z wielu systemów umożliwiają pracownikom działu kontroli jakości identyfikację problematycznych obszarów i pomagają w procesie podejmowania decyzji w celu usprawnienia produkcji i dostarczenia klientom materiałów wyższej jakości
  • Automatyzacja i optymalizacja procesu produkcji druku oraz usuwanie odpadów
  • Oszczędność czasu brak konieczności ręcznego znakowania oznaczają – oszczędność do 30% czasu i redukcję odpadów
  • Zapewnienie pełnej identyfikowalności i wysokiej jakości materiałów drukowanych dla przetwórców i właścicieli marek
  • Wczesne wykrywanie wad procesu drukowania umożliwia operatorom natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu uniknięcia strat w druku, co pozwala zapobiec kosztownym błędom i przedrukom

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.