• Znacznie krótszy czas przygotowania kontroli
  • Poprawne informacje o zadaniu są automatycznie przesyłane przez system MIS, co redukuje liczbę błędów ludzkich
  • Ujednolicona konfiguracja – te same informacje o zadaniu wprowadzane przez wszystkich użytkowników
  • Aktualne informacje o jakości – System MIS może być stale aktualizowany w odniesieniu do jakości produkcji