Cyfrowe połączenie systemu MIS z systemem kontroli typu inline

Moduł ProMIS umożliwia cyfrowe połączenie systemu MIS z systemem kontroli typu inline w celu skrócenia czasu konfiguracji zadań i zapewnienia wysokiej ogólnej dokładności systemu. Jest to możliwe dzięki przesyłaniu danych zadania i dołączonemu plikowi PDF do automatycznej weryfikacji zadania. Następnie wyniki kontroli są przekazywane do systemu MIS, co umożliwia lepszą kontrolę produkcji i oszczędność kosztów.

Operator maszyny wybiera odpowiednie zadanie na stacji MIS/ERP. Odbywa się to po wykonaniu poprzednich zadań, co powoduje wysłanie danych dotyczących konfiguracji zadania przez system MIS/ERP do odpowiedniego systemu AVT. Po odebraniu danych w systemie AVT pojawia się komunikat. Po weryfikacji danych operator uruchamia automatyczną kontrolę, w ramach której następuje wymiana informacji między systemami MIS/ERP a AVT.

System ProMIS obsługuje wiodące linie produktów firmy AVT: Apollo, Argus, Argus E, Helios, Titan oraz konfigurację w trybie offline.

Kontakt