Usprawnienie procesu od przygotowania do druku: automatyzacja i skrócenie czasu konfiguracji zadania niezależnie od rozmiaru nakładu

Rozwiązanie AutoSet firmy AVT zostało zaprojektowane w celu poprawy ogólnego środowiska drukowania poprzez automatyzację ustawiania zadań oraz redukcję czasu konfiguracji i konieczności ręcznej ingerencji. Dzięki systemowi AutoSet dane są automatycznie przesyłane z mechanizmu ESKO Automation Engine do systemu kontroli AVT, który umożliwia kontrolę nawet bardzo krótkich serii. Pozwala to zapewnić wyjątkową jakość druku i doskonałą kontrolę procesu.

Po wdrożeniu system AutoSet może prowadzić automatyczną konfigurację i weryfikację zadań, a także automatyczną identyfikację kodów kreskowych, tekstu i linii matrycy w celu wykrywania wad druku i analizy trendów. System automatyzacji ESKO przygotowuje pakiet kontrolny zawierający wszystkie istotne dane, gdy operator maszyny skanuje kod kreskowy z identyfikatorem zadania bądź wybiera konkretne zadanie, które ma zostać uruchomione na maszynie. Następnie system kontroli AutoSet ładuje pakiet kontrolny dla tego zadania. Kontrola rozpoczyna się automatycznie po wprowadzeniu konfiguracji.

Rozwiązanie AutoSet obsługuje wiodące linie produktów firmy AVT, w tym Apollo Turbo HD , Argus Turbo Product Line, and Helios Product.

Bezpłatny przewodnik

Zautomatyzuj rozwiązanie kontroli, aby zredukować odpady na 3 sposoby

Pobierz ten bezpłatny przewodnik już teraz.

Kontakt