System Titan wykrywa różne wady druku, takie jak: cienie, plamy, rozpryski, zacieki, zadrapania, błędy w druku, różnice kolorów, błędne pasowanie atramentu lub lakieru, błędy w wyrównaniu arkusza do druku, wady tekstu, zagięcia, uszkodzenia arkuszy i wiele innych.

Kolorowa alarmowa wieża świetlna natychmiast powiadamia operatora o wykryciu usterki zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi progami jakości. System wskazuje wizualnie na ekranie położenie i charakter wszystkich wykrytych usterek. Operator może wtedy zająć się problemem i usunąć odpowiednią usterkę.

Dzięki połączeniu z przebiegiem produkcji drukarskiej system Titan może wyzwalać wyrzutniki oraz urządzenia znakujące i wypychacze w celu automatycznego znakowania bądź wyrzucania wadliwych blach. System można również połączyć z podajnikiem maszyny, aby zatrzymać drukowanie w przypadku wystąpienia poważnej wady procesu.Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja usterek, obrazy usterek i statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania stosów i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/stosów, a także edytować i eksportować raporty końcowe w postaci plików cyfrowych. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Kontakt