• Większa wydajność pracy

  System Titan zapewnia stałą jakość druku w każdym zadaniu, co znacznie zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy uzyskują szybki zwrotu z inwestycji oraz oszczędzają czas i zasoby dzięki błyskawicznej i łatwej konfiguracji oraz wdrożeniu maszyny. Natomiast klienci również odnoszą ogromne korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  System Titan zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania oraz pełną obsługę wszystkich linii i zastosowań druku na blasze. System wykrywa i alarmuje o wielu różnych wadach wydruku – wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej z nich, wyrzucając je lub oznaczając do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania, aby umożliwić osiągnięcie 100-procentowej przy każdym zadaniu drukowania.

 • Innowacyjny proces kontroli druku

  W pełni zautomatyzowany proces kontroli systemu Titan zawiera intuicyjny interfejs użytkownika wyposażony z praktycznym przewodnikiem online, który minimalizuje czas konfiguracji zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja “„krok i powtórzenie””

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu/jednostki, automatycznie ustawiając opcję “krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów/jednostek. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Poprawne liczenie arkuszy

  Wbudowane monitorowanie liczby prawidłowych arkuszy do wysyłki w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej liczby poprawnych arkuszy przed kolejną zmianą zadania.

 • Szybka konfiguracja

  Szybka i automatyczna “zerowa konfiguracja” powtarzających się zadań

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Kontakt