Titan, kontrola jakości blach - Esko

Titan

100-procentowa gwarancja jakości zdobienia blach

100-procentowa gwarancja jakości zdobienia blach

Trwałe i niezawodne automatyczne rozwiązanie do 100-procentowej kontroli jakości przeznaczone wyłącznie dla branży zdobienia blach. System Titan przeprowadza wizualną kontrolę blach, automatycznie i skutecznie wykrywając niedoskonałości w czasie rzeczywistym.

Dzięki połączeniu z przebiegiem produkcji drukarskiej system Titan może wyzwalać wyrzutniki oraz urządzenia znakujące i wypychacze w celu automatycznego znakowania bądź wyrzucania wadliwych blach. System można również połączyć z podajnikiem maszyny, aby zatrzymać drukowanie w przypadku wystąpienia poważnej wady procesu.

System można łatwo zainstalować na dowolnej linii drukarskiej w celu uzyskania wysokiej jakości i kontroli procesu typu online.

System Titan znacznie skraca czas produkcji, automatyzuje ręczne procesy i redukuje odpady. System Titan pozwala zwiększyć kontrolę procesu online i zapewnić niezrównaną jakość w całym procesie drukowania dzięki pionierskim technologiom firmy AVT.

System Titan podnosi poprzeczkę w dziedzinie zapewniania jakości na linii produkcyjnej, zapewniając wysoką rozdzielczość i wydajność przy każdej szerokości arkusza i prędkości maszyny.

Korzyści

 • Większa wydajność pracy

  System Titan zapewnia stałą jakość druku w każdym zadaniu, co znacznie zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy uzyskują szybki zwrotu z inwestycji oraz oszczędzają czas i zasoby dzięki błyskawicznej i łatwej konfiguracji oraz wdrożeniu maszyny. Natomiast klienci również odnoszą ogromne korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  System Titan zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania oraz pełną obsługę wszystkich linii i zastosowań druku na blasze. System wykrywa i alarmuje o wielu różnych wadach wydruku – wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej z nich, wyrzucając je lub oznaczając do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania, aby umożliwić osiągnięcie 100-procentowej przy każdym zadaniu drukowania.

 • Innowacyjny proces kontroli druku

  W pełni zautomatyzowany proces kontroli systemu Titan zawiera intuicyjny interfejs użytkownika wyposażony z praktycznym przewodnikiem online, który minimalizuje czas konfiguracji zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja “„krok i powtórzenie””

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu/jednostki, automatycznie ustawiając opcję “krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów/jednostek. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Poprawne liczenie arkuszy

  Wbudowane monitorowanie liczby prawidłowych arkuszy do wysyłki w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej liczby poprawnych arkuszy przed kolejną zmianą zadania.

 • Szybka konfiguracja

  Szybka i automatyczna “zerowa konfiguracja” powtarzających się zadań

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Jak to działa

System Titan wykrywa różne wady druku, takie jak: cienie, plamy, rozpryski, zacieki, zadrapania, błędy w druku, różnice kolorów, błędne pasowanie atramentu lub lakieru, błędy w wyrównaniu arkusza do druku, wady tekstu, zagięcia, uszkodzenia arkuszy i wiele innych.

Kolorowa alarmowa wieża świetlna natychmiast powiadamia operatora o wykryciu usterki zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi progami jakości. System wskazuje wizualnie na ekranie położenie i charakter wszystkich wykrytych usterek. Operator może wtedy zająć się problemem i usunąć odpowiednią usterkę.

Dzięki połączeniu z przebiegiem produkcji drukarskiej system Titan może wyzwalać wyrzutniki oraz urządzenia znakujące i wypychacze w celu automatycznego znakowania bądź wyrzucania wadliwych blach. System można również połączyć z podajnikiem maszyny, aby zatrzymać drukowanie w przypadku wystąpienia poważnej wady procesu.Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja usterek, obrazy usterek i statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania stosów i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/stosów, a także edytować i eksportować raporty końcowe w postaci plików cyfrowych. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Opcjonalne moduły

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt