SpectraLab, przyrządy i narzędzia do pomiaru widma barw - Esko

SpectraLab XF

Rozwiązanie typu inline do pomiaru widma koloru z certyfikatem XRGA dla branży produkcji opakowań i etykiet

Rozwiązanie typu inline do pomiaru widma koloru z certyfikatem XRGA dla branży produkcji opakowań i etykiet

SpectraLab to zaawansowany moduł do pomiaru widma barw i monitorowania kolorów w trybie inline zaprojektowany do skutecznego mierzenia wzorników i ostrzegania o wszelkich odchyleniach kolorystycznych w całym procesie produkcji poligraficznej. System SpectraLab dokonuje pomiaru zarówno wzorników, jak i kolorów na obrazie zgodnie z tolerancjami i bezwzględnymi wartościami kolorów ustawionymi za pomocą „konfiguracji offline”, ColorCert© lub przez operatora maszyny drukarskiej.

Zespół pomiaru widma (SMU) to moduł systemu SpectraLab instalowany na maszynie drukarskiej połączonej z jedną z platform firmy AVT do 100-procentowej kontroli druku. System SpectraLab wykonuje pomiary zgodnie z uznanymi normami ISO dotyczącymi pomiarów barw dla grafiki, w tym ISO 13655, ISO 5–3. Może również uzyskać certyfikat XRGA.

SpectraLab

Wielokrotnie nagradzana platforma SpectraLab firmy AVT jest z powodzeniem używana przez dziesiątki klientów z całego świata. Oferuje nowy poziom automatyzacji, która obejmuje korelację pomiarów barw w trybie inline i offline zgodnie z globalną umową wzorcową (GAM). SpectraLab gwarantuje druk zgodnie z założeniami, wspierając przygotowanie kolorystyczne i produkcję. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych przestojów maszyny. Moduł SpectraLab płynnie współpracuje z wiodącymi systemami kontroli druku firmy AVT: Apollo, Argus i Helios.

Moduł SpectraLab obsługuje następujące platformy firmy AVT:

 • Linia produktów Apollo
 • Linia produktów Argus
 • Linia produktów Argus E
 • Linia produktów Helios

Korzyści

 • Większa wydajność pracy

  Moduł SpectraLab zapewnia stałą jakość kolorów w każdym zadaniu i zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy zyskują szybki zwrot z inwestycji i oszczędzają czas dzięki szybkiej konfiguracji maszyny i błyskawicznemu wdrożeniu. Natomiast klienci również odnoszą korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana kontrola kolorów i jakość

  System SpectraLab zapewnia ulepszoną, w 100-procentach zautomatyzowaną korelację pomiarów barw w trybie inline i offline z obsługą szerokiej gamy maszyn drukarskich, podłoży i zastosowań. System wykrywa i powiadamia o bezwzględnych pomiarach widma koloru z zadrukowanego obszaru lub wzorników i niezawodnie mierzy plamy koloru o wielkości do 6×6 mm, z maksymalną prędkością 600 m/min.

 • Połączenie z rozwiązaniem ColorCert

  Możliwość nawiązania łączności z systemem X-Rite ColorCert© pozwala zwiększyć widoczność wyników kolorystycznych dzięki przejrzystym i wymiernym rezultatom, które zapewniają klientom spójną wydajność i jakość kolorów. Połączenie między rozwiązaniami SpectraLab i ColorCert działa w płynny sposób. Umożliwia automatyzację konfiguracji systemu SpectraLab, stale mierzące wzorniki kolorów podczas produkcji i automatycznie odsyłając dane pomiarowe do systemu ColorCert. To połączenie pozwala skrócić nieproduktywny czas maszyny, zminimalizować liczbę wymaganych pomiarów w trybie offline oraz uprościć generowanie raportów dotyczących jakości kolorów przesyłanych do klientów.

 • Szybka konfiguracja

  Funkcja szybkiej konfiguracji zapewnia szybką i automatyczną “zerową konfigurację” powtarzających się zadań.

 • Certyfikacja zgodnie ze standardem XRGA

  System SpectraLab umożliwia certyfikację zgodnie ze standardem XRGA (X-Rite Graphic Arts), dzięki czemu pomiary prowadzone za jego pomocą są skorelowane z innymi urządzeniami ręcznymi zgodnymi z certyfikatem XRGA. Certyfikat ten gwarantuje stosowanie tego samego standardu metrologicznego, co pozwala czerpać korzyści z postępów w nauce o barwach oraz nowych norm międzynarodowych, zmniejszając rozbieżności w pomiarach kolorów.

 • Innowacyjny moduł kontroli druku

  SpectraLab to w pełni zautomatyzowany moduł pomiaru i monitorowania widma typu inline, który wspiera przygotowanie kolorystyczne i produkcję oraz umożliwia precyzyjny druk zgodnie z wprowadzonymi danymi. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych przestojów maszyny. System SpectraLab w płynny sposób współpracuje z wiodącymi systemami kontroli druku firmy AVT: Apollo, Argus i Helios.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System SpectraLab dokładnie mierzy barwy dla szerokiej gamie podłoży i zastosowań stosowanych w branży opakowań – od papieru i kartonów po materiały elastyczne, przezroczyste i nieprzezroczyste podłoża, druk powierzchniowy i odwrotny.

 • Kompleksowy pomiar i monitorowanie kolorów

  System SpectraLab zapewnia dwuwiązkowy pomiar widma barw zgodnie ze standardem ISO w odniesieniu do istniejących wzorników lub określonych obszarów obrazu. Pozwala to uzyskać bezwzględny i dokładny pomiar gęstości CIE L*a*b* zgodnie ze standardem ISO Status T lub Status E oraz wartości tonalne, z rozszerzonym raportowaniem i kompletnym obiegiem pracy nad kolorem. Automatyczna kalibracja kolorów jest wykonywana okresowo podczas operacji skanowania.

Jak to działa

System SpectraLab dokładnie mierzy barwy dla szerokiej gamie podłoży – od papieru i kartonów po materiały elastyczne, przezroczyste i nieprzezroczyste podłoża, druk powierzchniowy i odwrotny, obsługując najwyższe możliwe prędkości produkcji.

Jednostka pomiarowa systemu SpectraLab uzyskuje pomiary w zakresie reflektancji przy użyciu dwuwiązkowego spektrofotometru, który wykonuje pomiary dla określonych długości fal widma. Aby uzyskać bezwzględne pomiary widma koloru z zadrukowanego obszaru lub wzorników, system dokonuje spójnego pomiaru plam koloru o wymiarach zaledwie 6×6 mm z maksymalną prędkością 600 m/min (1 980 fpm). Gdy kolory zaczynają wykraczać poza granice tolerancji, system alarmuje o odchyleniach zgodnie z progami zdefiniowanymi przez operatora. System SpectraLab wyświetla wyniki pomiarów dla każdego mierzonego koloru obejmujące trendy tego koloru w czasie oraz jego wygląd w porównaniu z oryginalnym kolorem docelowym.Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Wszystkie pomiary są stale rejestrowane i można je wyświetlić w mechanizmie raportowania PrintFlow firmy AVT, eksportować do dalszej analizy w trybie offline lub podłączyć do systemu ColorCert© firmy X-Rite. System SpectraLab obsługuje popularne formaty plików, dzięki czemu umożliwia szybką i łatwą komunikację z bibliotekami kolorów oraz systemami raportowania innych firm.

Bezpłatny przewodnik

Odkryj korzyści pomiaru kolorów typu inline

Pobierz ten bezpłatny przewodnik już teraz.

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt