System SpectraLab dokładnie mierzy barwy dla szerokiej gamie podłoży – od papieru i kartonów po materiały elastyczne, przezroczyste i nieprzezroczyste podłoża, druk powierzchniowy i odwrotny, obsługując najwyższe możliwe prędkości produkcji.

Jednostka pomiarowa systemu SpectraLab uzyskuje pomiary w zakresie reflektancji przy użyciu dwuwiązkowego spektrofotometru, który wykonuje pomiary dla określonych długości fal widma. Aby uzyskać bezwzględne pomiary widma koloru z zadrukowanego obszaru lub wzorników, system dokonuje spójnego pomiaru plam koloru o wymiarach zaledwie 6×6 mm z maksymalną prędkością 600 m/min (1 980 fpm). Gdy kolory zaczynają wykraczać poza granice tolerancji, system alarmuje o odchyleniach zgodnie z progami zdefiniowanymi przez operatora. System SpectraLab wyświetla wyniki pomiarów dla każdego mierzonego koloru obejmujące trendy tego koloru w czasie oraz jego wygląd w porównaniu z oryginalnym kolorem docelowym.Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Wszystkie pomiary są stale rejestrowane i można je wyświetlić w mechanizmie raportowania PrintFlow firmy AVT, eksportować do dalszej analizy w trybie offline lub podłączyć do systemu ColorCert© firmy X-Rite. System SpectraLab obsługuje popularne formaty plików, dzięki czemu umożliwia szybką i łatwą komunikację z bibliotekami kolorów oraz systemami raportowania innych firm.

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt