• Większa wydajność pracy

  Moduł SpectraLab zapewnia stałą jakość kolorów w każdym zadaniu i zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy zyskują szybki zwrot z inwestycji i oszczędzają czas dzięki szybkiej konfiguracji maszyny i błyskawicznemu wdrożeniu. Natomiast klienci również odnoszą korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana kontrola kolorów i jakość

  System SpectraLab zapewnia ulepszoną, w 100-procentach zautomatyzowaną korelację pomiarów barw w trybie inline i offline z obsługą szerokiej gamy maszyn drukarskich, podłoży i zastosowań. System wykrywa i powiadamia o bezwzględnych pomiarach widma koloru z zadrukowanego obszaru lub wzorników i niezawodnie mierzy plamy koloru o wielkości do 6×6 mm, z maksymalną prędkością 600 m/min.

 • Połączenie z rozwiązaniem ColorCert

  Możliwość nawiązania łączności z systemem X-Rite ColorCert© pozwala zwiększyć widoczność wyników kolorystycznych dzięki przejrzystym i wymiernym rezultatom, które zapewniają klientom spójną wydajność i jakość kolorów. Połączenie między rozwiązaniami SpectraLab i ColorCert działa w płynny sposób. Umożliwia automatyzację konfiguracji systemu SpectraLab, stale mierzące wzorniki kolorów podczas produkcji i automatycznie odsyłając dane pomiarowe do systemu ColorCert. To połączenie pozwala skrócić nieproduktywny czas maszyny, zminimalizować liczbę wymaganych pomiarów w trybie offline oraz uprościć generowanie raportów dotyczących jakości kolorów przesyłanych do klientów.

 • Szybka konfiguracja

  Funkcja szybkiej konfiguracji zapewnia szybką i automatyczną “zerową konfigurację” powtarzających się zadań.

 • Certyfikacja zgodnie ze standardem XRGA

  System SpectraLab umożliwia certyfikację zgodnie ze standardem XRGA (X-Rite Graphic Arts), dzięki czemu pomiary prowadzone za jego pomocą są skorelowane z innymi urządzeniami ręcznymi zgodnymi z certyfikatem XRGA. Certyfikat ten gwarantuje stosowanie tego samego standardu metrologicznego, co pozwala czerpać korzyści z postępów w nauce o barwach oraz nowych norm międzynarodowych, zmniejszając rozbieżności w pomiarach kolorów.

 • Innowacyjny moduł kontroli druku

  SpectraLab to w pełni zautomatyzowany moduł pomiaru i monitorowania widma typu inline, który wspiera przygotowanie kolorystyczne i produkcję oraz umożliwia precyzyjny druk zgodnie z wprowadzonymi danymi. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych przestojów maszyny. System SpectraLab w płynny sposób współpracuje z wiodącymi systemami kontroli druku firmy AVT: Apollo, Argus i Helios.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System SpectraLab dokładnie mierzy barwy dla szerokiej gamie podłoży i zastosowań stosowanych w branży opakowań – od papieru i kartonów po materiały elastyczne, przezroczyste i nieprzezroczyste podłoża, druk powierzchniowy i odwrotny.

 • Kompleksowy pomiar i monitorowanie kolorów

  System SpectraLab zapewnia dwuwiązkowy pomiar widma barw zgodnie ze standardem ISO w odniesieniu do istniejących wzorników lub określonych obszarów obrazu. Pozwala to uzyskać bezwzględny i dokładny pomiar gęstości CIE L*a*b* zgodnie ze standardem ISO Status T lub Status E oraz wartości tonalne, z rozszerzonym raportowaniem i kompletnym obiegiem pracy nad kolorem. Automatyczna kalibracja kolorów jest wykonywana okresowo podczas operacji skanowania.

Kontakt