Rozwiązanie do monitorowania koloru na linii produkcyjnej dla rynku opakowań, etykiet i druku na blachach

iDEal to zaawansowany moduł monitorowania koloru typu inline stworzony w celu skutecznego monitorowania punktów kolorystycznych i ostrzegania o wszelkich odchyleniach koloru od wzorca w całym procesie produkcji poligraficznej.

Moduł iDEal umożliwia skonfigurowanie punktów pomiarowych w dowolnym miejscu drukowanej roli, ustawienie tolerancji w wartościach określonych za pomocą parametru Delta E i pomiar wszystkich punktów, przez cały czas – równolegle do platformy kontroli druku AVT.

Wyświetlacz modułu IDEal udostępnia bieżące pomiary DeltaE dla każdego mierzonego punktu, graficzne przedstawienie zmierzonego koloru, trend koloru w czasie oraz porównanie obok siebie bieżącego i oryginalnego koloru.

Wszystkie pomiary kolorów są rejestrowane i wyświetlane w systemie raportowania PrintFlow firmy AVT. Można także wyeksportować je w celu dalszej analizy w trybie offline.

Kontakt