Argus Turbo HD

 umożliwia szybką i łatwą instalację na dowolnej maszynie w celu wykrywania zarówno przypadkowych, jak i procesowych problemy z drukiem. Ponadto wskazuje wizualnie położenie i rodzaj wady oraz oznacza wszystkie defekty do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania.

System wykrywa wady druku, w tym różnice kolorów, błędne pasowanie, smugi, rozpryski atramentu i błędy drukarskie. W przypadku wykrycia problemów operator może natychmiast zająć się problemem i usunąć źródło błędu.

Aparat matrycowy o wysokiej rozdzielczości

Podczas przygotowania operator może korzystać z aparatu o wysokim powiększeniu, który zapewnia podgląd jakości druku o wysokiej jakości. Podczas produkcji wady – zarówno te powtarzające się, jak i te przypadkowe – są automatycznie podświetlane zgodnie z wybranymi standardami jakości, a w razie potrzeby miejsce wystąpienia defektu jest dodatkowo badane za pomocą aparatu matrycowego systemu o wysokiej rozdzielczości z 16-krotnym powiększeniem.

Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja i obrazy usterek oraz statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania rol i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/rol, a także edytować i eksportować raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub do systemu AVT WorkFlow Link w celu automatycznego połączenia z przewijarkami lub krajarkami oraz efektywnego usuwania wadliwych materiałów wysyłką. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Kontakt