• Większa wydajność pracy

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia stałą jakość druku przy każdym zadaniu i zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy zyskują szybki zwrot z inwestycji i oszczędzają czas dzięki szybkiej konfiguracji maszyny i błyskawicznemu wdrożeniu. Korzyści odnoszą również klienci dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania na wszystkich maszynach rolowych, niezależnie od podłoża i zastosowania. System wykrywa szeroką gamę usterek w druku oraz alarmuje o ich wystąpieniu oraz oznacza wszystkie usterki do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania.

 • Unikatowy proces kontroli druku

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia w pełni zautomatyzowany proces kontroli, oferując intuicyjny interfejs użytkownika z łatwym przewodnikiem online, dzięki czemu minimalizuje czas przygotowania zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System obsługuje wszystkie podłoża i zastosowania maszyn rolowych, w tym przezroczyste i elastyczne podłoża, folie, papier i kartony wykorzystywane w branży opakowań.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja “„krok i powtórzenie””

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu, automatycznie ustawiając opcję “krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Sterowanie oświetleniem

  Oddzielne sterowanie każdym źródłem oświetlenia (rozproszonym i odblaskowym oraz podświetleniem) odgrywa ważną rolę w przypadku posiadania więcej niż jednej zainstalowanej opcji oświetlenia (opcjonalne moduły Translight i Reflective). Umożliwia to uzyskanie najlepszej jakości obrazu oraz kontrolę różnorodnych zadań i zastosowań

 • Poprawne liczenie materiału

  Wbudowane monitorowanie “prawidłowego materiału do wysyłki” w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej ilości poprawnego materiału przed kolejną zmianą zadania.

 • Szybka konfiguracja

  Szybka i automatyczna “zerowa konfiguracja” powtarzających się zadań

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Kontakt