Apollo Turbo HD wykrywa różnorodne wady druku, w tym różnice kolorów, smugi po łopatce oczyszczającej, błędy drukarskie, wady o niskim kontraście, błędne pasowanie, plamy i rozpryski. Po zainstalowaniu i wdrożeniu w laminatorze system skutecznie wykrywa typowe błędy laminacji, takie jak błąd kleju, zagięcia materiału czy pęcherzyki powietrza.

System ten wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej wady, równolegle zapisując wszystkie istotne dane dotyczące usterek w raportach dotyczących rolek. Dobrze widoczna wieża świetlna oznaczona kolorami informuje operatorów o wykryciu wady, dzięki czemu można na bieżąco reagować na błędy i korygować je. Jeśli system jest zainstalowany na przewijarce, po wydrukowaniu system może skutecznie zatrzymać ją w miejscu uszkodzenia w celu usunięcia wadliwych segmentów.

Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja i obrazy usterek oraz statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania rol i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/rol, a także edytować i eksportować raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub do systemu AVT WorkFlow Link w celu automatycznego połączenia z przewijarkami lub krajarkami oraz efektywnego usuwania wadliwych materiałów wysyłką. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Wsparcie przebiegu pracy na każdym etapie produkcji

  • Na maszynie drukarskiej Automatyczne wczesne wykrywanie wad podczas procesu drukowania
  • Maszyna oczyszczająca Śledzenie i usuwanie wadliwych obszarów, które mogłyby spowodować wysokie koszty podczas procesu laminowania
  • Maszyna do laminowania Śledzenie i oznaczanie wad laminacji w celu ich usunięcia podczas cięcia wzdłużnego
  • Krajarko-przewijarka Służy do zapewnienia, że kliencie otrzymują wyłącznie materiały wolne od wad.
Kontakt