PrzeglądJak to działaKorzyściModułyPliki do pobrania

System Helios automatycznie wykrywa wady takie jak brakujące etykiety, wady w obszarach znaków, różnice kolorów, błędy w pasowaniu, braki w druku, plamki, niezdjęte matryce, błędy w pasowaniu wykrojników i nie tylko. System Helios umożliwia szybką i łatwą instalację na dowolnej maszynie lub przewijarce, czy też krajarko-przewijarce. Dzięki temu zapewnia najskuteczniejsze zapewnianie jakości i kontrolę procesu typu inline. System Helios można również instalować na innych typach urządzeń do obróbki końcowej, ponieważ obsługuje zarówno obecne urządzenia do konwersji, jak i te dostępne w przyszłości – niezależnie od prędkości, szerokości i technologii maszyny.Maszyna drukarska

Po zainstalowaniu na maszynie drukarskiej system Helios pełni funkcję rozwiązania do zapewniania jakości i kontroli procesów typu inline, ostrzegając o potencjalnych problemach z drukiem i rejestrując każdą istotną usterkę. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi przesyłania raportów między maszyną a przewijarką (opcjonalny) moduł WorkFlow Link jest później wykorzystywany do wprowadzania korekt na dalszych etapach procesu na maszynie wykańczającej lub w raportach dotyczących jakości przekazywanych do użytkownika końcowego. Helios posiada również wbudowany moduł PrintFlow, który pozwala operatorom korzystać z raportowania typu inline do przeglądania raportów dotyczących zadań/zleceń/rolek, edytowania i eksportowania w postaci plików cyfrowych bądź drukowania raportów do późniejszego transportu materiałów.Przewijarka

Po zainstalowaniu na przewijarce system Helios płynnie steruje jej pracą, w wyniku czego powstaje połączona automatyczna stacja kontroli. System automatycznie sprawdza 100% etykiet lub opakowań i zatrzymuje przewijarkę w miejscach występowania wad, aby oczyścić uszkodzone części przed wysłaniem rolki do klienta końcowego.