System Helios D umożliwia operatorom podejmowanie działań naprawczych natychmiast po wystąpieniu usterki, zanim pojawi się duża ilość odpadów. Obejmuje to narzędzie do planowania konserwacji zapobiegawczej, które stale monitoruje pracę głowic drukujących.

System Helios D jest wyposażony w zaawansowane algorytmy wykrywania specyficznych wad cyfrowych takich jak smugi, niejednolite kolory i kapanie atramentu, a także inne typowe wady druku, na przykład związane z pasowaniem wykrojników i usuwaniem matryc. Po wykryciu usterki pojawia się wyskakujące okno, a światła ostrzegawcze wskazują jej poziom nasilenia, umożliwiając operatorom podjęcie natychmiastowych działań. System wykrywa również inne problemy dotyczące etykiet, takie jak brakujące etykiety, defekty tekstu, różnice w kolorach, błędy pasowania, błędy drukarskie, plamy i rozpryski, pasowanie wykrojników i nie tylko.

Wzorniki kalibracyjne


Helios D to zaawansowane rozwiązanie do konfiguracji i konserwacji maszyny zaprojektowane w celu skrócenia czasu konfigurowania, redukcji odpadów i rozwiązywania problemów z maszyną przed rozpoczęciem pracy. Drukowane są własne wzorce kalibracyjne firmy AVT, dzięki czemu operatorzy mogą w czasie rzeczywistym analizować wszystkie parametry jakościowe w jednym pliku. Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu potrzebnego na porównywanie każdego z parametrów osobno.

Maszyna drukarska

Po zainstalowaniu na maszynie drukarskiej system Helios D pełni funkcję rozwiązania do zapewniania jakości i kontroli procesów typu inline, ostrzegając o potencjalnych problemach z drukiem i rejestrując każdą istotną usterkę. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi przesyłania raportów między maszyną a przewijarką (opcjonalny) moduł WorkFlow Link jest później wykorzystywany do wprowadzania korekt na dalszych etapach procesu na maszynie wykańczającej lub w raportach dotyczących jakości przekazywanych do użytkownika końcowego. Helios posiada również wbudowany moduł PrintFlow, który pozwala operatorom korzystać z raportowania typu inline do przeglądania raportów dotyczących zadań/zleceń/rolek, edytowania i eksportowania w postaci plików cyfrowych bądź drukowania raportów do późniejszego transportu materiałów.

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt