Apollo 35K wykrywa różnorodne wady druku, w tym różnice kolorów, błędne wydruki, wady o niskim kontraście, błędne pasowanie, plamy i rozpryski

System ten wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej wady, równolegle zapisując wszystkie istotne dane dotyczące usterek w raportach dotyczących rolek. Dobrze widoczna wieża świetlna oznaczona kolorami informuje operatorów o wykryciu wady, dzięki czemu można na bieżąco reagować na błędy i korygować je.

System Apollo 35 K zapewnia pełną kontrolę procesu i monitorowanie trendów, a także kompleksowy pakiet zapewnienia jakości.

Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Moduł ZeroSet zapewnia połączenie formatu JDF z mechanizmem Esko Automation Engine w celu ciągłej 100-procentowej kontroli drukowanego materiału podczas zmiany zadań i projektów na maszynie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja i obrazy usterek oraz statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania rol i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/rol, a także edytować i eksportować raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub do systemu AVT WorkFlow Link w celu automatycznego połączenia z przewijarkami lub krajarkami oraz efektywnego usuwania wadliwych materiałów wysyłką. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt