• Większa wydajność pracy

  System Apollo 20K zapewnia stałą jakość druku przy każdym zadaniu, znacznie zwiększając ogólną wydajność maszyny i druku w krótkich seriach. Użytkownicy uzyskują szybki zwrotu z inwestycji oraz oszczędzają czas i zasoby dzięki błyskawicznej i łatwej konfiguracji oraz wdrożeniu maszyny. Natomiast klienci również odnoszą ogromne korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  System Apollo 20K zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania oraz pełną obsługę wszystkich maszyn rolowych, podłoży i zastosowań. System wykrywa i alarmuje o wielu różnych wadach wydruku – wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej z nich, oznaczając je do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania, aby umożliwić osiągnięcie 100-procentowej przy każdym zadaniu drukowania.

 • Innowacyjny proces kontroli druku

  W pełni zautomatyzowany proces kontroli systemu Apollo 20K zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika z praktycznym przewodnikiem online, który minimalizuje czas konfiguracji zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System obsługuje wszystkie podłoża i zastosowania maszyn rolowych, w tym przezroczyste i elastyczne podłoża, folie, papier i kartony wykorzystywane w branży opakowań, gdzie stosowane są szerokie role.

 • Weryfikacja kodów kreskowych

  100-procentowa weryfikacja wydrukowanych kodów kreskowych; sprawdza dekodowanie kodów kreskowych, jakość i klasyfikację ANSI oraz zawiadamia o błędach.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja „krok i powtórzenie”

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu, automatycznie ustawiając opcję „krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Sterowanie oświetleniem

  Oddzielne sterowanie każdym źródłem oświetlenia (rozproszonym i odblaskowym oraz podświetleniem) odgrywa ważną rolę w przypadku posiadania więcej niż jednej zainstalowanej opcji oświetlenia (opcjonalne moduły Translight i Reflective). Umożliwia to uzyskanie najlepszej jakości obrazu oraz kontrolę różnorodnych zadań i zastosowań.

 • Poprawne liczenie materiału

  Wbudowane monitorowanie prawidłowego materiału do wysyłki w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej ilości poprawnego materiału przed kolejną zmianą zadania.

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt