AutoSet, automatyzacja procesów przygotowania do druku - Esko

AutoSet

Usprawnia proces od przygotowania do druku. Automatyzacja i skrócenie czasu konfiguracji zadania niezależenie od wielkości nakładu

Usprawnienie procesu od przygotowania do druku: automatyzacja i skrócenie czasu konfiguracji zadania niezależnie od rozmiaru nakładu

Rozwiązanie AutoSet firmy AVT zostało zaprojektowane w celu poprawy ogólnego środowiska drukowania poprzez automatyzację ustawiania zadań oraz redukcję czasu konfiguracji i konieczności ręcznej ingerencji. Dzięki systemowi AutoSet dane są automatycznie przesyłane z mechanizmu ESKO Automation Engine do systemu kontroli AVT, który umożliwia kontrolę nawet bardzo krótkich serii. Pozwala to zapewnić wyjątkową jakość druku i doskonałą kontrolę procesu.

Po wdrożeniu system AutoSet może prowadzić automatyczną konfigurację i weryfikację zadań, a także automatyczną identyfikację kodów kreskowych, tekstu i linii matrycy w celu wykrywania wad druku i analizy trendów. System automatyzacji ESKO przygotowuje pakiet kontrolny zawierający wszystkie istotne dane, gdy operator maszyny skanuje kod kreskowy z identyfikatorem zadania bądź wybiera konkretne zadanie, które ma zostać uruchomione na maszynie. Następnie system kontroli AutoSet ładuje pakiet kontrolny dla tego zadania. Kontrola rozpoczyna się automatycznie po wprowadzeniu konfiguracji.

Rozwiązanie AutoSet obsługuje wiodące linie produktów firmy AVT, w tym Apollo Turbo HD , Argus Turbo Product Line, and Helios Product.

Korzyści

  • Zautomatyzowany system zwiększa wydajność operacyjną i zmniejsza liczbę błędów ludzkich
  • Znacznie krótszy czas konfiguracji
  • Wyższa wydajność zadań drukowania – bez duplikatów danych i konieczności wykonywania dodatkowej pracy
  • Szybkie, automatyczne przełączanie zadań dzięki systemom firmy AVT na maszynach cyfrowych
  • Dodatkowe 30–60 min. czasu pracy maszyny na maszynę/zmianę

Pliki do pobrania

Film o produkcie AutoSet

Kontakt