Argus Turbo HD, kontrola procesów i jakości - Esko

Argus Turbo HD

Kompleksowe rozwiązanie do kontroli druku zapewniające 100-procentową weryfikację procesów oraz jakości

Kompleksowe rozwiązanie do kontroli druku zapewniające 100-procentową weryfikację procesów oraz jakości

Linia produktów Argus Turbo HD, flagowe rozwiązanie firmy AVT, zapewnia unikatowe połączenie 100-procentowej kontroli druku o wysokiej rozdzielczości z doskonałą kontrolą procesu powiększania, umożliwiając wykrywanie niedoskonałości w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania doskonałych wyników system Argus Turbo HD łączy w sobie dwie innowacyjne technologie wykrywania – 100-procentową kontroli roli przez cały czas z wyjątkową prędkością. Równolegle aparat obszarowy dokonuje wizualnej kontroli obszarów zainteresowania ze zbliżeniem o wysokiej rozdzielczości.

Linia produktów Argus Turbo HD skraca czas produkcji, automatyzuje procesy wykonywane ręcznie i zapewnia redukcję odpadów. Linia produktów Argus Turbo HD, wspierana innowacyjnymi technologiami wizyjnymi firmy AVT, podnosi poprzeczkę w dziedzinie kontroli procesów na linii produkcyjnej i zapewniania jakości. Zapewnia wysoką rozdzielczość i wydajność przy dowolnej szerokości roli w technologiach od 8K do 16K.

Modele systemu Argus: elastyczne dopasowanie do TWOICH potrzeb

Linia produktów AVT Argus Turbo HD jest dostępna w dwóch głównych wersjach, aby sprostać wymaganiom wszystkich zastosowań i technologii druku: Argus E Turbo HD Podstawowe rozwiązanie łączące 100-procentową kontrolę druku z możliwością podglądu w wysokiej rozdzielczości i sterowania maszyną

Argus Turbo HD 

 Zaawansowane rozwiązanie do 100-procentowej kontroli druku z podglądem w wysokiej rozdzielczości, które umożliwia sterowanie maszyną i automatyczną kontrolę z dużym powiększeniem po stronie aparatu. Rozwiązanie firmy AVT do kontroli procesu (Jupiter) umożliwia ulepszenie do konfiguracji Argus Turbo HD. 

Jak to działa

Argus Turbo HD

 umożliwia szybką i łatwą instalację na dowolnej maszynie w celu wykrywania zarówno przypadkowych, jak i procesowych problemy z drukiem. Ponadto wskazuje wizualnie położenie i rodzaj wady oraz oznacza wszystkie defekty do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania.

System wykrywa wady druku, w tym różnice kolorów, błędne pasowanie, smugi, rozpryski atramentu i błędy drukarskie. W przypadku wykrycia problemów operator może natychmiast zająć się problemem i usunąć źródło błędu.

Aparat matrycowy o wysokiej rozdzielczości

Podczas przygotowania operator może korzystać z aparatu o wysokim powiększeniu, który zapewnia podgląd jakości druku o wysokiej jakości. Podczas produkcji wady – zarówno te powtarzające się, jak i te przypadkowe – są automatycznie podświetlane zgodnie z wybranymi standardami jakości, a w razie potrzeby miejsce wystąpienia defektu jest dodatkowo badane za pomocą aparatu matrycowego systemu o wysokiej rozdzielczości z 16-krotnym powiększeniem.

Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja i obrazy usterek oraz statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania rol i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/rol, a także edytować i eksportować raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub do systemu AVT WorkFlow Link w celu automatycznego połączenia z przewijarkami lub krajarkami oraz efektywnego usuwania wadliwych materiałów wysyłką. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Korzyści

 • Większa wydajność pracy

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia stałą jakość druku przy każdym zadaniu i zwiększa ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy zyskują szybki zwrot z inwestycji i oszczędzają czas dzięki szybkiej konfiguracji maszyny i błyskawicznemu wdrożeniu. Korzyści odnoszą również klienci dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania na wszystkich maszynach rolowych, niezależnie od podłoża i zastosowania. System wykrywa szeroką gamę usterek w druku oraz alarmuje o ich wystąpieniu oraz oznacza wszystkie usterki do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania.

 • Unikatowy proces kontroli druku

  Linia produktów Argus Turbo HD zapewnia w pełni zautomatyzowany proces kontroli, oferując intuicyjny interfejs użytkownika z łatwym przewodnikiem online, dzięki czemu minimalizuje czas przygotowania zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System obsługuje wszystkie podłoża i zastosowania maszyn rolowych, w tym przezroczyste i elastyczne podłoża, folie, papier i kartony wykorzystywane w branży opakowań.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja “„krok i powtórzenie””

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu, automatycznie ustawiając opcję “krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Sterowanie oświetleniem

  Oddzielne sterowanie każdym źródłem oświetlenia (rozproszonym i odblaskowym oraz podświetleniem) odgrywa ważną rolę w przypadku posiadania więcej niż jednej zainstalowanej opcji oświetlenia (opcjonalne moduły Translight i Reflective). Umożliwia to uzyskanie najlepszej jakości obrazu oraz kontrolę różnorodnych zadań i zastosowań

 • Poprawne liczenie materiału

  Wbudowane monitorowanie “prawidłowego materiału do wysyłki” w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej ilości poprawnego materiału przed kolejną zmianą zadania.

 • Szybka konfiguracja

  Szybka i automatyczna “zerowa konfiguracja” powtarzających się zadań

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Opcjonalne moduły

Wszystkie wstępnie zdefiniowane pakiety linii produktów Argus Turbo HD zawierają bogaty i zróżnicowany wybór opcjonalnych modułów opracowanych w celu ulepszenia i wspierania procesu zapewniani a także przetwarzani sterując druku, gwarantując 100-procentowe zapewnianie jakości i kontrolę procesu przy każdym zadaniu drukowania.


Pliki do pobrania

Kontakt