Apollo, kontrola systemów produkcji opakowań opartych na szerokiej roli - Esko

Apollo Turbo HD

100-procentowa gwarancja jakości dla zastosowań produkcji opakowań wykorzystujących szerokie role

100-procentowa gwarancja jakości dla zastosowań produkcji opakowań wykorzystujących szerokie role

Trwałe i niezawodne automatyczne rozwiązanie do 100-procentowej kontroli jakości przeznaczone wyłącznie do zastosowań druku z szerokiej roli do produkcji opakowań. Apollo Turbo HD to system przeznaczony do stosowania podczas przygotowania do druku oraz drukowania, który umożliwia wizualną kontrolę szerokiej gamy materiałów drukowanych, automatycznie i skutecznie wykrywając niedoskonałości w czasie rzeczywistym. System w płynny sposób kontroluje przezroczyste, elastyczne lub odblaskowe podłoża stosowane w branży opakowań i etykiet.

System można łatwo zainstalować na dowolnej maszynie w celu zapewnienia jakości i kontroli procesu w trybie online. Można go również zintegrować z przewijarką lub urządzeniem wykańczającym, tworząc wyjątkową połączoną stację automatycznej kontroli.

System Apollo Turbo HD znacznie skraca czas produkcji, automatyzuje ręczne procesy i redukuje odpady. System Apollo Turbo HD pozwala zwiększyć kontrolę procesu online i zapewnić niezrównaną jakość w całym procesie drukowania dzięki pionierskim technologiom firmy AVT.

Apollo Turbo HD podnosi poprzeczkę w dziedzinie zapewniania jakości na linii produkcyjnej, zapewniając wysoką rozdzielczość i wydajność przy dowolnej szerokości roli w technologiach od 8K do 16K.

Jak to działa

Apollo Turbo HD wykrywa różnorodne wady druku, w tym różnice kolorów, smugi po łopatce oczyszczającej, błędy drukarskie, wady o niskim kontraście, błędne pasowanie, plamy i rozpryski. Po zainstalowaniu i wdrożeniu w laminatorze system skutecznie wykrywa typowe błędy laminacji, takie jak błąd kleju, zagięcia materiału czy pęcherzyki powietrza.

System ten wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej wady, równolegle zapisując wszystkie istotne dane dotyczące usterek w raportach dotyczących rolek. Dobrze widoczna wieża świetlna oznaczona kolorami informuje operatorów o wykryciu wady, dzięki czemu można na bieżąco reagować na błędy i korygować je. Jeśli system jest zainstalowany na przewijarce, po wydrukowaniu system może skutecznie zatrzymać ją w miejscu uszkodzenia w celu usunięcia wadliwych segmentów.

Przebieg pracy, archiwizacja i raportowanie

Dzięki wbudowanemu modułowi PrintFlow system automatycznie przechowuje wszystkie dane zadania w archiwum zadań, co umożliwia szybką konfigurację ponownego drukowania, natomiast dane dotyczące wykrywania, w tym lokalizacja i obrazy usterek oraz statystyki jakości druku, są rejestrowane w systemie raportowania rol i zadań. Operatorzy korzystają z funkcji raportowania typu inline, aby przeglądać raporty dotyczące zadań/zleceń/rol, a także edytować i eksportować raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub do systemu AVT WorkFlow Link w celu automatycznego połączenia z przewijarkami lub krajarkami oraz efektywnego usuwania wadliwych materiałów wysyłką. System PrintFlow Manager zbiera odpowiednie dane PrintFlow z wielu systemów, dzięki czemu kierownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo monitorować, analizować i kontrolować jakość produkcji za pomocą komputera.

Wsparcie przebiegu pracy na każdym etapie produkcji

 • Na maszynie drukarskiej Automatyczne wczesne wykrywanie wad podczas procesu drukowania
 • Maszyna oczyszczająca Śledzenie i usuwanie wadliwych obszarów, które mogłyby spowodować wysokie koszty podczas procesu laminowania
 • Maszyna do laminowania Śledzenie i oznaczanie wad laminacji w celu ich usunięcia podczas cięcia wzdłużnego
 • Krajarko-przewijarka Służy do zapewnienia, że kliencie otrzymują wyłącznie materiały wolne od wad.

Korzyści

 • Większa wydajność pracy

  System Apollo Turbo HD zapewnia stałą jakość druku przy każdym zadaniu, znacznie zwiększając ogólną wydajność maszyny. Użytkownicy uzyskują szybki zwrotu z inwestycji oraz oszczędzają czas i zasoby dzięki błyskawicznej i łatwej konfiguracji oraz wdrożeniu maszyny. Natomiast klienci również odnoszą ogromne korzyści dzięki redukcji odpadów oraz oszczędzaniu na zasobach i kosztach produkcji. Ponadto system ten pozwala uniknąć odrzucenia zleceń przez klientów.

 • Niezrównana jakość druku

  System Apollo Turbo HD zapewnia 100-procentową gwarancję jakości i kontrolę procesu drukowania oraz pełną obsługę wszystkich maszyn rolowych, podłoży i zastosowań. System wykrywa i alarmuje o wielu różnych wadach wydruku – wizualnie wskazuje dokładną lokalizację i typ każdej z nich, oznaczając je do dalszej analizy, archiwizacji i raportowania, aby umożliwić osiągnięcie 100-procentowej przy każdym zadaniu drukowania.

 • Innowacyjny proces kontroli druku

  W pełni zautomatyzowany proces kontroli systemu Apollo Turbo HD oferuje intuicyjny interfejs użytkownika z praktycznym przewodnikiem online, który minimalizuje czas konfiguracji zadania i wykrywa krytyczne wady w czasie rzeczywistym. System kategoryzuje wady według rodzaju, zapewniając łatwy podgląd na ekranie i wskazując ich dokładną lokalizację na pełnym, powtarzalnym obrazie.

 • Bezproblemowa praca niezależnie od zastosowania i podłoża

  System obsługuje wszystkie podłoża i zastosowania maszyn rolowych, w tym przezroczyste i elastyczne podłoża, folie, papier i kartony wykorzystywane w branży opakowań, gdzie stosowane są szerokie role.

 • Obszary zainteresowania oraz konfiguracja “„krok i powtórzenie””

  Wszystkie wymagane etapy konfiguracji można wykonać w ramach jednego pakietu, automatycznie ustawiając opcję “krok i powtórzenie” dla wszystkich pozostałych pakietów. System umożliwia ustawienie różnych czułości/profili dla różnych obszarów opakowania w celu zwiększenia wykrywalności w kluczowych obszarach lub zmniejszenia czułości w mniej istotnych regionach.

 • Sterowanie oświetleniem

  Oddzielne sterowanie każdym źródłem oświetlenia (rozproszonym i odblaskowym oraz podświetleniem) odgrywa ważną rolę w przypadku posiadania więcej niż jednej zainstalowanej opcji oświetlenia (opcjonalne moduły Translight i Reflective). Umożliwia to uzyskanie najlepszej jakości obrazu oraz kontrolę różnorodnych zadań i zastosowań.

 • Poprawne liczenie materiału

  Wbudowane monitorowanie “prawidłowego materiału do wysyłki” w trybie online zapewnia wydruk wystarczającej ilości poprawnego materiału przed kolejną zmianą zadania.

 • Szybka konfiguracja

  Szybka i automatyczna “zerowa konfiguracja” powtarzających się zadań

 • Profile kontroli

  Szybkie i łatwe generowanie zapewnia bezproblemową konfigurację i skuteczniejszą kontrolę zgodności ze standardami jakości.

Opcjonalne moduły

Aby zapewnić dodatkowe wsparcie branży produkcji opakowań i etykiet, wszystkie wstępnie zdefiniowane pakiety systemu Apollo Turbo HD obejmują szeroki wybór opcjonalnych modułów dodatkowych stworzonych w celu rozszerzenia i wspierania procesu kontroli druku poprzez zapewnienie 100-procentowej gwarancji jakości i kontroli procesu przy każdym zadaniu drukowania.


Pliki do pobrania

Postaw na rozwój już dziś

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki narzędziom usprawniającym każdą część przebiegu pracy związanej z produkcją opakowania.

Kontakt