Plato

Zautomatyzowane projektowanie idealnych montaży

Dane wejściowe z dowolnego źródła, produkcja za pomocą dowolnego urządzenia

Dzięki wbudowanym bibliotekom Adobe® PostScript® i PDF aplikacja Plato umożliwia importowanie danych pochodzących z każdego programu do projektowania oraz eksportowanie ich do dowolnego używanego systemu CtF/CtP lub systemu obsługi proofów. Funkcja obsługi warstw pozwala niezwłocznie uzyskiwać informacje zwrotne dotyczące cięcia wykrojnikowego, warstw zalewek, znaczników SmartMark, kodów kresowych, farb i ich właściwości.


Importuj projekty strukturalne

Bezbłędne, automatyczne tworzenie montażu matryc dzięki inteligentnej funkcji eksportu CAD w aplikacji Plato. Aplikacja Plato umożliwia odczytywanie plików w formatach CFF, DDES i ArtiosCAD. Do oprogramowania można wprowadzać dowolne informacje, między innymi parametry procedur typu „krok i powtórz”, rozmiary arkuszy i płyt oraz dane obszarów lakierowania.


Maskowanie grafiki na podstawie wykrojników

Często wymagane jest zdefiniowanie obszarów niedrukowanych lub oznaczenie maską niechcianych fragmentów grafik – narzędzia do automatycznego twarzania masek w aplikacji Plato umożliwiają użytkownikom wyłączanie określonych paneli z maski i tworzenie masek na podstawie konturu użytku.


Dostosowywanie masek na podstawie matryc

Oprogramowanie SmartFlaps™ umożliwia inteligentne dopasowywanie na matrycy nakładających się masek graficznych. Sugeruje ono najefektywniejszy schemat masek, który użytkownik może następnie precyzyjnie dostosować. Po ukończeniu pracy schemat jest stosowany do wszystkich podobnych masek na całej matrycy.


Tworzenie układu tylnej strony

Coraz więcej opakowań i etykiet jest drukowanych dwustronnie – tylko aplikacja Plato SmartFlips umożliwia tworzenie układów na tylnej stronie dokładnie wyrównanych do zawartości strony przedniej.


Automatyczne tworzenie elementów kontrolnych w zakresie wydruku

Aplikacja SmartMarks automatycznie tworzy elementy kontrolne: paski barw, znaczniki narożnikowe arkuszy i znaczniki cięcia (trim marks). Elementy SmartMark sprawdzają się w produkcji dzięki dodatkowej funkcjonalności obejmującej możliwość stosowania znaczników tekstowych (TextMarks) w zakresie danych XMP. Te dynamiczne elementy są automatycznie dostosowywane do zmian wprowadzanych w odniesieniu do zadania.


Tworzenie form do lakierowania wybiórczego UV

Dzięki narzędziom do importowania plików CAD w aplikacji Plato, tworzenie separacji form do lakierowania wybiórczego UV podlega szerokiej automatyzacji – nie ma potrzeby monotonnego przerysowywania obszarów lakierowania na płycie.


Numerowanie stacji

Aplikacja Plato umożliwia umieszczanie symboli zastępczych powiązanych z numerami stacji – pozycją na arkuszu. Symbol zastępczy obejmuje atrybuty takie jak położenie, czcionka, rozmiar i farby, które posłużą do wydruku numeru. Można skorzystać z jednego z 16 wstępnie zdefiniowanych schematów numerycznych lub interaktywnie określić kolejność. Funkcjonalność nie ogranicza się do numerowania stacji – obejmuje ona również unikatowe oznaczanie odpadów z arkusza powstałych po wykrojeniu, co pozwala zmaksymalizować wydajność procedur kontroli jakości po wykonaniu wydruku. Symbole zastępcze można także definiować w oprogramowaniu ArtiosCAD, a następnie importować do aplikacji Plato.


Eksportowanie do formatu JDF

Obsługa funkcji eksportu danych z aplikacji Plato do formatu JDF zwiększa powiązanie procedur produkcji matryc z procesami firmy dzięki zastosowaniu branżowych koncepcji automatyzacji przepływów pracy.


Zgodność z oprogramowaniem QuickStep

Dla użytkowników oprogramowania QuickStep aplikacja Plato 7 stanowi oczywisty, logiczny etap rozwoju dzięki pełnej zgodności z formatem plików GRQ. Wzory czynności powtarzalnych z oprogramowania QuickStep można edytować za pomocą narzędzi aplikacji Plato działających na podstawie siatki.


Używaj scentralizowanych danych kolorów w aplikacji Plato

Często używamy tych samych plików, czcionek, obrazów i specyfikacji produktów. Warto również współużytkować informacje dotyczące kolorów powiązane z zarządzaniem marką i opakowaniami.

Teraz możesz korzystać ze spójnych danych kolorów i zarządzać barwą nie tylko w aplikacjach ArtPro, PackEdge i Plato, lecz również w programach Adobe® Illustrator® i Adobe® Photoshop®. Celem jest stworzenie środowiska charakteryzującego się przewidywalnością kolorów, która pozwoli podejmować krytyczne decyzje w tym zakresie w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Zapoznaj się również z sekcją dotyczącą aplikacji Color Engine.

Kontakt