Plato

Automatycznie twórz złożone układy typu „krok i powtórz”

  • Aplikacja Plato oferuje bogaty zestaw automatycznych i interaktywnych narzędzi do tworzenia nawet najbardziej złożonych układów typu „krok i powtórz”.
  • Aplikacja Plato jest dostarczana z bibliotekami PostScript i PDF, umożliwiającymi importowanie zadań z dowolnego źródła.
  • Wbudowany moduł obsługi zalewek zwiększa elastyczność i autonomiczność produkcji płyt.
  • Funkcje eksportowania danych do formatu PostScript i PDF gwarantują bezproblemowe współdziałanie z każdym urządzeniem wyjściowym dostępnym na rynku.
Kontakt