Podnoszenie wydajności pracy

Oprogramowanie iPC skraca czas od pliku do gotowego produktu. Dzięki szerokiej gamie inteligentnych funkcji oprogramowanie i-cut upraszcza cały przepływ pracy.

iPC sprawdza się we wszystkich zastosowaniach, od tworzenia prototypów po produkcję opakowań, oznakowań i ekspozytorów.

Oprogramowanie iPC integruje się z innymi elementami rozwiązania firmy Esko (ArtiosCAD, i-cut Suite), dzięki czemu przepływ pracy staje się jeszcze sprawniejszy.

oprogramowanie do obsługi plotera tnącego

Korzyści dla operatora
 • Oprogramowanie iPC podnosi wydajność pracy.
 • Zupełnie nowy interfejs użytkownika znacząco ułatwia obsługę. Kolory, ikony i komunikaty prowadzą operatora podczas prac przygotowawczych i wykonywania zadania
 • Inteligentny system nadzoru zapobiega pomyłkom powodującym uszkodzenie podłoża lub urządzenia
 • Oszczędzaj czas dzięki inteligentnym funkcjom do optymalizacji krzywych
 • Pracuj szybciej i osiągaj spójne wyniki wycinania o wysokiej jakości dzięki kluczom cięcia i ustawieniom, które można zapisywać i importować
 • Operatorzy mogą przygotowywać następne zadanie podczas produkcji bieżącego zlecenia. W przypadku nadejścia zleceń o wysokim priorytecie można przerwać pracę i kontynuować ją później
Korzyści dla projektanta/operatora procesu przygotowania do druku
 • Oprogramowanie iPC obsługuje etapy projektowania/przygotowywania do druku
 • Elastyczne procedury typu „krok i powtórz” i funkcje zagnieżdżania ułatwiają optymalizację wykorzystania podłoża na etapie projektowania lub przygotowywania do druku
 • Obsługa oprogramowania i-script zapewnia spójność wydruków i danych wycinania z systemu rastrowania
 • Inteligentne mapowania do obsługi różnych warstw, typów linii i kolorów w pliku projektu umożliwia korekcję separacji warstw przy użyciu standardowych informacji o narzędziach (kluczy cięcia)
 • iPC oferuje doskonałą integrację z programem ArtiosCAD, co zapewnia bezpośredni dostęp do natywnych plików ArtiosCAD i optymalizacji krzywych
 • Ponieważ oprogramowanie iPC oferuje inteligentne funkcje optymalizacji krzywych, projektant nie musi zastanawiać się nad najlepszym sposobem wycięcia projektu
 • Oprogramowanie iPC oferuje kontrolę wersji: operator plotera otrzymuje ostrzeżenie o dostępności nowej wersji pliku
Kontakt
Esko
Skontaktuj się z nami


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.