Funkcje aplikacji Imaging Engine - Esko

Imaging Engine

Wysoka jakość, elastyczność i moc


HD Flexo: nowy standard jakości drukowania fleksograficznego

Technologia HD Flexo coraz częściej jest postrzegana w branży druku fleksograficznego jako synonim wysokiej jakości.

Zastosowanie technologii HD Flexo w połączeniu z naświetlarką CDI firmy Esko znacząco usprawni proces tworzenia matryc fleksograficznych. Umożliwia ona również poszerzenie zakresu tonalnego w przypadku drukowania etykiet i opakowań elastycznych oraz tworzenia opakowań z materiałów falistych.

Odwzorowywane obrazy cechuje większa gładkość, wyższa szczegółowość oraz intensywność barw. Takie opakowanie na półce bardziej przyciąga wzrok klientów.


Integracja za pośrednictwem otwartych standardów

Aplikacja Imaging Engine stanowi część pakietu Esko Software Suite – zintegrowanego zestawu narzędzi do obsługi procesu przygotowania do druku.

Pliki zadań z metadanymi są płynnie przekazywane między składnikami oprogramowania dzięki zastosowaniu otwartego standardu XMP. Pozwala to uniknąć czasochłonnego i podatnego na błędy ponownego wprowadzania informacji.

Wszystko pod kontrolą

Kluczowe parametry rastrowania, takie jak konfiguracja kątów i przyrostu punktu rastrowego, można definiować za pośrednictwem prostego interfejsu aplikacji „Pilot”. Ponadto można tworzyć elastyczne reguły logiczne, automatycznie stosując odpowiednie wartości parametrów na podstawie nazwy i rodzaju farby lub innych właściwości. Parametry obsługują również funkcję Smart Name, co pozwala kontrolować je z poziomu oprogramowania Automation Engine czy nawet systemu MIS.


PressSync

PressSync to system opracowany do wyeliminowania problemów związa nych z tworzeniem krzywych na maszynie drukarskiej i z zachowywaniem ich parametrów.

Rozwiązanie PressSync pozwala zastąpić krzywe wymiarowane synchronizowanymi. Krzywe te charakteryzuje optymalizacja pod kątem druku offsetowego i fleksograficznego. Dlatego umożliwiają one wygładzanie naturalnych odchyleń powstałych wskutek działania maszyny drukarskiej.

PressSync to narzędzie w pełni zintegrowane z aplikacją Curve Pilot stanowiącą część pakietu Imaging Engine. Dzięki połączeniu z urządzeniem pomiarowym i1iO narzędzie PressSync umożliwia dokonywanie obliczeń krzywych wymaganych do spełnienia wymagań standardów takich jak ISO czy GRACoL. Krzywe można łatwo aktualizować na podstawie pomiarów arkuszy produkcyjnych. Umożliwia to zachowanie zgodności ze standardem druku w przypadku zmiany warunków drukowania.Efektywne wykorzystanie systemu zarządzania kolorami

Zachowanie kontroli nad krzywymi i standardem drukowania ułatwia tworzenie proofów, przeprowadzanie zaawansowanego rastrowania (przy użyciu rozwiązań takich jak Concentric) oraz drukowanie z rozszerzonym gamutem.

Kontakt