Korzyści z zastosowania oprogramowania Imaging Engine opracowanego specjalnie pod kątem technologii druku fleksograficznego - Esko

Imaging Engine

Spójny wydruk wysokiej jakości za pomocą dowolnej naświetlarki CDI


Spójne, niezawodne rastrowanie

Imaging Engine oparto na mechanizmie Adobe PDF Print Engine powszechnie używanym przez urządzenia poligraficzne – od prooferów, przez maszyny CtP, po drukarki cyfrowe – nie tylko firmy Esko. Standardy branżowe firmy Adobe gwarantują spójność i przewidywalność wyników produkcji.

Prostota użytkowania

Aplikacją Imaging Engine można sterować bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika programu Pilot używanego również do obsługi oprogramowania Automation Engine. Program Pilot umożliwia operatorom łatwe przesyłanie i monitorowanie zadań. Pliki można przekazywać do aplikacji Imaging Engine, zachowując bezpośrednią kontrolę nad takimi zmiennymi jak liniatura czy wartości zniekształcenia.


Rozwiązanie opracowane specjalnie pod kątem technologii druku fleksograficznego

Imaging Engine zapewnia funkcje rastrowania zaadaptowane do potrzeb druku fleksograficznego, które cechuje odpowiedni zakres kształtów punktów, kątów i liniatur.. Teraz można łatwo zarządzać typowymi elementami obecnymi w procesie druku fleksograficznego, między innymi dystorsją, krzywymi przyrostu punktu rastrowego, rastrami.

Wyższa jakość dzięki technologii HD Flexo

Technologia HD Flexo pozwala podwyższyć jakość druku fleksograficznego. Zakres tonalny ulega poszerzeniu, obrazy są ostrzejsze, a grafika bardziej płynna – technologia ta umożliwia również zwiększenie gęstości optycznej, co oznacza bardziej jaskrawe, żywsze kolory.


Zmniejsz liczbę błędów i ilość odpadów

Imaging Engine zapewnia zaawansowane narzędzia do kontroli jakości umożliwiające cyfrową weryfikację danych uzyskanych w procesie rastrowania pod kątem zawartości i zapewnienia prawidłowości wydruku przed jego wykonaniem. Użytkownicy są w stanie znacząco zredukować ilość odpadów z matryc i materiałów wykorzystywanych do proofu.

Integracja oszczędza czas i pieniądze

Imaging Engine można integrować z innymi produktami firmy Esko. Na przykład parametry rastrowania z aplikacji do przygotowywania do druku są płynnie przekazywane do samego procesu. Użycie parametrów „Smart Name” w oprogramowaniu Automation Engine pozwala wydajnie definiować w procesie rastrowania wartości takich ustawień jak przyrost gęstości punktów rastrowych, nawet z poziomu systemu MIS, co pozwala uniknąć ponownego wprowadzania danych.

Kontakt