Equinox

Film: Druk z rozszerzonym gamutem w systemie Equinox


Drukuj precyzyjnie kolory firmowe z użyciem stałego zestawu farb

Korzystając z systemu Equinox, można z łatwością pracować ze standardowym lub rozszerzonym zestawem farb, który najlepiej spełnia potrzeby właściciela marki. System Equinox gwarantuje pełną przewidywalność gamutu i dokładność w przypadku dowolnego zestawu farb, co pozwala dokonać optymalnego wyboru.

Kontakt
Esko
Skontaktuj się z nami


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.