Film: Druk z rozszerzonym gamutem w systemie Equinox


Drukuj precyzyjnie kolory firmowe z użyciem stałego zestawu farb

Korzystając z systemu Equinox, można z łatwością pracować ze standardowym lub rozszerzonym zestawem farb, który najlepiej spełnia potrzeby właściciela marki. System Equinox gwarantuje pełną przewidywalność gamutu i dokładność w przypadku dowolnego zestawu farb, co pozwala dokonać optymalnego wyboru.

Kontakt
Esko
Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.