Digital Flexo Suite

Moduły pakietu Digital Flexo Suite


Pakiet Digital Flexo Suite jest dostarczany w 3 wersjach:

  • Digital Flexo Suite for Labels ( do etykiet )
  • Digital Flexo Suite for Flexible Packaging ( do opakowań elastycznych )
  • Digital Flexo Suite for Corrugated ( do tektury falistej )


Wszystkie wersje pakietu Digital Flexo Suite zawierają następujące moduły:
  • Aplikacja PlatePrep umożliwia scalanie plików map bitowych na jednej płycie i jednoczesne sterowanie wieloma naświetlarkami CDI. Dla każdej naświetlonej płyty generowany jest szczegółowy raport produkcyjny.
  • Aplikacja XN-Table Connection pozwala na przesyłanie informacji dotyczących cięcia płyt do cyfrowego plotera tnącego Kongsberg. W ten sposób, eliminując pomyłki i brak precyzji człowieka, można zmniejszyć ilość odpadów z płyt.
  • Moduł Hotfolder umożliwia automatyzowanie podstawowych funkcji oprogramowania Digital Flexo Suite.
  • Aplikacja Bitmap Viewer służy do przeprowadzania kontroli jakości przed naświetlaniem za pośrednictwem podglądu plików map bitowych.

Wersja Digital Flexo Suite for Corrugated zawiera także moduł PlatePatcher do analizy dużych plików map bitowych w celu tworzenia niewielkich wycinków płyt z informacjami dotyczącymi drukowania. Dane lokalizacji montażu są przesyłane do plotera Kongsberg w ramach przepływu pracy Plot Cut workflow (Plotowanie i cięcie). Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych modułów do montażu, należy zapoznać się z częścią dotyczącą funkcji opcjonalnych.

Aplikacje PlatePrep i PlatePatcher można zakupić jako oddzielne moduły.

Druk fleksograficzny
Kontakt