CDI Crystal 5080

Naświetlarka Esko CDI Crystal 5080 pozwala na pełną integrację i automatyzację naświetlania matryc oraz ekspozycję UV.

CDI Crystal 5080
lepszy sposób produkcji matryc fleksograficznych


Naświetlarka Esko CDI Crystal 5080 umożliwia uproszczenie pracy w dziale produkcji matryc.

Nowa naświetlarka obsługuje technologię Crystal i została zaprojektowana w celu bezproblemowego połączenia z urządzeniem Crystal XPS do cyfrowej ekspozycji UV.

Połączenie naświetlania laserem włóknistym o wysokiej rozdzielczości w naświetlarce CDI Crystal z opatentowaną przednią i tylną ekspozycją przy użyciu diod LED UV w kopioramie Crystal XPS pozwala produkować matryce fleksograficzne o wyjątkowej, powtarzajnej jakości.

Naświetlarka Esko CDI Crystal 5080 przygotowuje idealne matryce dla wszystkich zastosowań druku fleksograficznego, które wymagają wysokiej jakości druku i stabilności w maszynie.

Fleksografia


Fleksografia naświetlarka CDI

Uproszczona praca dzięki automatyzacji

Połączenie naświetlarki CDI Crystal 5080 z nową kopioramą XPS Crystal 5080 pozwala wreszcie skonsolidować produkcję matryc fleksograficznych w znacznie wydajniejszym przepływie pracy. Naświetlarka CDI Crystal 5080 XPS oferuje wiele unikatowych korzyści:

  • Redukcja kroków ręcznych o 50%
  • Redukcja błędów o 50%– mniej odpadów
  • Redukcja czasu pracy operatora o 73%

Kontrola nad całym działem produkcji matryc

Oprogramowanie Device Manager sprawia, że dział przygotowania do druku ma wszystkie wymagane informacje do określenia priorytetów i utworzenia kolejek produkcji matryc w celu uzyskania właściwej matrycy w odpowiednim czasie.

Praca w toku, stan i kolejki wszystkich podłączonych urządzeń są wizualizowane przejrzyście na ekranie.

  • Uproszczona praca w dziale produkcji matryc
  • Planowanie produkcji w przejrzysty i kontrolowany sposób
  • Uproszczenie raportowania i analizy
Naświetlarka - powtarzalność
Kontakt