Automation Engine

Moduły oprogramowania Automation Engine

Automation Engine to rozwiązanie o budowie modułowej. Jest to kompletny, wszechstronny system, który można skalować do określonych zastosowań dzięki modułom opcjonalnym.Kontrola jakości w procesie przygotowywania do druku dzięki narzędziom podglądu i mechanizmom kontroli

Opcjonalny moduł podglądu i kontroli jakości (QA Module) w aplikacji Viewer oferuje kompleksowe narzędzia zapewniania jakości w procesie przygotowywania do druku, obejmujące między innymi porównywanie i wyświetlanie danych mapy bitowej. Ponadto moduł ten umożliwia zautomatyzowanie porównywania projektów.

Viewer obsługuje wszystkie powszechnie używane formaty danych przygotowywanych do druku, obrazy i dane zrastrowane. Sprawdzaj separacje, rozmiary przycinania i nośników, porównuj pliki projektowe i produkcyjne oraz upewniaj się, że zastosowano wszystkie korekty. Porównuj pliki produkcyjne z danymi pochodzącymi z procesu rastrowania. Przepływ pracy obejmuje zautomatyzowane narzędzia do porównywania obsługujące nawet obszerne partie plików.
Kontakt
Esko
Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.