Zarządzaj projektami i dokumentacją
opakowań z dowolnego miejsca

System WebCenter posiada funkcje pozwalające markom i drukarniom stawić czoła różnorodnym wyzwaniom.

Specyfikacje projektu i zadania

Wszechstronne funkcje systemu WebCenter do briefingu i obsługi specyfikacji pozwalają skrócić czas poświęcany na briefing nowych projektów o 60%.

Dynamiczne formularze i narzędzia współpracy w aplikacji WebCenter pomagają efektywniej współużytkować dane i poprawiają komunikację między wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw opakowań i usług druku. Pracuj wirtualnie, w czasie rzeczywistym komunikując się z działami projektowania grafiki i opakowań, marketingu, zespołami inżynieryjnymi, sprzedawcami zewnętrznymi i dostawcami.

 • Wyższa jakość dzięki efektywniejszemu zbieraniu danych i bezproblemowemu ich udostępnianiu
 • Mniejsza liczba błędów specyfikacji dzięki ponownemu wykorzystaniu istniejących danych i dodaniu inteligentnych algorytmów do formularzy
 • Efektywniejsza komunikacja między działami i dostawcami na całym świecie

Zarządzanie plikamibiblioteka zasobów

WebCenter zapewnia elastyczny, bezpieczny, internetowy magazyn cyfrowy do przechowywania wszelkich zasobów związanych z projektami.

Należą do nich między innymi specyfikacje techniczne, grafika artystyczna i użytkowa, logo, obrazy, tekst i inne elementy opakowań.

 • Wykorzystanie scentralizowanego magazynu pozwala zoptymalizować wielokrotne stosowanie zasobów.
 • Ulepszone definiowanie zakresu odpowiedzialności dzięki funkcjom kontroli wersji i śledzenia historii
 • Zwiększenie efektywności ze względu na możliwość szybszego pobierania dokumentów i współużytkowania danych

Zarządzanie programami

Funkcja zarządzania programami pozwala umieścić kilka projektów w ramach jednej hierarchii. Dzięki niej program (projekt ogólny) może zostać podzielony na mniejsze projekty tworzące hierarchię o nieograniczonej liczbie poziomów.

Hierarchia umożliwia współdzielenie wszystkich metadanych, harmonogramów itp. z projektami nad-, pod- i równorzędnymi.

Viewer:
przeglądaj, komentuj, porównuj i zatwierdzaj

WebCenter pozwala koordynować pracę dzięki łatwym w użyciu narzędziom do podglądu i dodawania adnotacji.

Aplikacja Viewer w systemie WebCenter umożliwia wyświetlanie, oznaczaniezatwierdzanie plików CAD, PDF i obrazów w wysokiej rozdzielczości w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu mobilnym. Aplikacja obsługuje dokumenty zawierające jedną lub wiele stron oraz dokumenty z impozycją — w tym samym środowisku.

Narzędzia do adnotacjipodglądu pozwalają dodawać komentarze, precyzyjnie wskazywać poprawki, określać kierunek  fali itp.

Dzięki aplikacji HTML 5 Viewer można dopasowywać pliki CAD, porównywać tryby nadruku, sprawdzać wysokość „x” tekstu, dokonywać pomiarów farb i wymiarów, zapoznawać się z historią edycji dokumentów i zatwierdzać je, a jeśli dostępna jest więcej niż jedna wersja dokumentu — porównywać wersje, podkreślając różnice.

Można porównywać wiele wersji różnych dokumentów, osiągając doskonały poziom kontroli jakościwykrywania błędów.

Zaawansowane funkcje zatwierdzania

Zaawansowane funkcje zatwierdzania systemu WebCenter pozwalają skonfigurować kilka etapów zatwierdzania, w pełni wykorzystać wszystkie role i grupy zdefiniowane w systemie oraz opracować procedury zatwierdzania o dowolnym stopniu złożoności.

Aplikacja WebCenter Viewer posiada czytnik umożliwiający kontrolę treści w języku Braille’a oraz czytnik pozwalający na sprawdzenie kodów kreskowych zawartych w pliku. Obsługiwana jest większość typów kodów kreskowych, w tym kody dwuwymiarowe (kody QR).

Przeglądarka 3D

Nowa, wyjątkowa przeglądarka 3D systemu WebCenter pozwala użytkownikom wczytywać i przeglądać pliki 3D, a także wykonać pełny cykl zatwierdzania. Dzięki nadzwyczaj realistycznemu podglądowi 3D klienci mogą:

 • Przedstawić odbiorcom docelowym realistyczny model ostatecznej wersji opakowania
 • Wykorzystać WebCenter do udostępniania prototypów 3D przez Internet
 • Usprawnić proces zatwierdzania grafiki i kształtu dzięki modelom 3D

Zarządzanie zadaniami

Funkcja zarządzania zadaniami systemu WebCenter pozwala klientowi zarządzać projektem poprzez gromadzenie odpowiednich danych, wykonywanie zadań w odpowiednim czasie i przydzielanie ich właściwym osobom.

WebCenter umożliwia przetwarzanie niezależnych, w pełni konfigurowalnych zadań przypisanych do konkretnych użytkowników. Dzięki uwzględnieniu harmonogramu odpowiednie osoby lub grupy zaangażowane w realizację projektu są informowane o możliwości przystąpienia do pracy natychmiast po ukończeniu wcześniejszego zadania.

Ponadto funkcja zarządzania zadaniami umożliwia pełną synchronizację projektu z Automation Engine. Nawet jeśli oprogramowanie Automation Engine jest zabezpieczone za pomocą firewalla, może nawiązać połączenie z systemem WebCenter w chmurze, która nie stanowi części sieci lokalnej.

Raporty na temat produkcji

System WebCenter umożliwia sporządzanie szczegółowych raportów na podstawie wyszukanych danych oraz zapewnia dostęp do dających wiele możliwości pulpitów.

Sporządzanie raportów dotyczących np. liczby projektów o określonym statusie (aktywny, zakończony itd.) lub dokumentów o określonym statusie zatwierdzania (zatwierdzony, odrzucony itd.) jest wyjątkowo łatwe. Ponadto same raporty są bardzo przejrzyste.

Funkcja łącza do zatwierdzania pozwala łatwo zaprosić do projektu niezarejestrowanych wcześniej użytkowników bez konieczności definiowania wszystkich danych, a nawet hasła. Możliwe jest zdefiniowanie użytkowników tymczasowych o określonej ważności konta lub stałych, jeśli mają być zaangażowani w realizację projektu przez dłuższy czas.

Opcje uwierzytelniania za pomocą tokena, automatycznej dezaktywacji użytkowników i szybkiego dodawania użytkowników są bardzo ważne dla tej funkcji i można z każdej z nich korzystać osobno.

Obszar roboczy przepływu pracy

Automatyzuj złożone procesy dzięki systemowi WebCenter. Obszar roboczy przepływu pracy pozwala podzielić procesy na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu zadania, co zwiększa wydajność pracy i gwarantuje terminowość.

Obszar roboczy przepływu pracy systemu WebCenter pozwala korzystać z narzędzi służących do projektowania przepływów pracy i zarządzania nimi. Obszar roboczy zapewnia dostęp do wszystkich funkcji systemu WebCenter, co umożliwia połączenie odpowiednich osób z prawidłowym zadaniem we właściwym momencie oraz wdrożenie złożonych zasad dotyczących działania i automatyzacji.

Zbiór zasad firmy

Funkcja obsługi zbioru zasad firmy pozwala systemowi WebCenter automatycznie ustalić nowy przepływ pracy na podstawie różnych zdarzeń, np. ręcznej zmiany statusu projektu lub zakończenia zadania.

Rozwiązanie gwarantuje niezrównaną elastyczność i możliwość automatyzacji oraz płynność pracy.

Zarządzanie treścią

WebCenter pozwala zarządzać nie tylko plikami graficznymi, ale też elementami poszczególnych zasobów, jednocześnie korzystając z takich podstawowych funkcji systemu WebCenter, jak:

 • Możliwość konfiguracji przepływu treści i zadań
 • Szczegółowe informacje o wersjach
 • Zatwierdzanie

Funkcja zarządzania treścią systemu WebCenter pozwala korzystać z kilku rozwiązań w zakresie integracji i automatyzacji:

 • Wykorzystanie międzynarodowego standardu grafiki (GS1) umożliwiającego łatwą integrację z programem Dynamic Content i narzędziami innych dostawców.
 • Pełna obsługa przepływów pracy: wszystkie czynności, w tym tłumaczenie i import danych, mogą zostać zautomatyzowane
 • Dwukierunkowe łączenie tekstu i grafiki.
 • Dzięki temu wiadomo, które teksty zostały umieszczone na grafice oraz na których grafikach znajduje się określony tekst
Zarządzanie treścią

Funkcja zarządzania treścią systemu WebCenter gwarantuje pełną obsługę wielojęzycznych tekstów. Najważniejsze elementy funkcji zarządzania tekstem/treścią:

 • Możliwość konfiguracji obsługi różnych języków w całym systemie WebCenter
 • Obsługa języków w zależności od projektu/możliwość wykorzystania konkretnego zbioru języków
 • Integracja z zewnętrznymi systemami tłumaczeniowymi dzięki formatowi XLIFF
 • Możliwość wyświetlania tekstu źródłowego i tłumaczenia obok siebie
 • Obsługa funkcji kopiowania arkusza
Tabele wartości odżywczych/zarządzanie panelami

Opcja obsługi tabel wartości odżywczych funkcji zarządzania treścią wprowadza do systemu WebCenter zupełnie nowe elementy: tabele/panele. Dostępne opcje:

 • Automatyzacja z wykorzystaniem parametrów Smart Name
 • Rozpoznawanie wczytanych oznaczonych paneli
 • Zatwierdzanie poszczególnych elementów tabeli
 • Zatwierdzanie całej tabeli i zarządzanie nią
Kontakt