Studio

Oglądaj opakowania w trzech wymiarach w programach Illustrator®, ArtPro lub PackEdgeKorzystasz z innego oprogramowania do kreślenia trójwymiarowego? To nie problem!

Jeśli w firmie istnieje już dział projektowania trójwymiarowego, ucieszy Cię wiadomość, że oprogramowanie Studio można zintegrować z używanymi tam narzędziami. Dzięki naszemu zaangażowaniu we wspieranie otwartych formatów plików oprogramowanie Studio pozwala importować i eksportować pliki trójwymiarowe Collada.

Kontakt