DeskPack


Narzędzia fleksograficzne dla programu Adobe® Photoshop® (PC/Mac)

Drukowanie obrazów w ramach przepływu pracy w zakresie opakowań – szczególnie w przypadku techniki fleksografii – wymaga wysokiego poziomu profesjonalizmu ze strony przygotowalni druku lub drukarza/producenta opakowań. DeskPack dla programu Adobe® Photoshop® zapewnia potrzebną funkcjonalność w Twojej ulubionej aplikacji do retuszowania.

DeskPack dla programu Adobe® Photoshop® pozwala skorzystać z funkcji viewX między innymi w odniesieniu do narzędzi druku fleksograficznego oraz wizualizacji matryc i pokrycia farbą. Z oprogramowaniem jest dostarczana aplikacja FlexoClean umożliwiająca efektywne usuwanie plam punktowych. Automatyczny filtr obrazu FlexoFix znacznie zmniejsza nakład pracy podczas retuszowania, zapewniając odpowiednią precyzję pracy naświetlarki fleksograficznej. Teraz nawet mniej doświadczeni operatorzy będą w stanie osiągnąć wymagane rezultaty. Najlepsi specjaliści w zakresie retuszowania przyznają, że funkcja FlexoFix znacząco zwiększa wydajność i jakość ich pracy.


Viewer

Oprogramowanie DeskPack umożliwia tworzenie warstw typu viewX. Zmiana widocznej warstwy viewX powoduje zmianę efektu wizualnego, umożliwiając podgląd przetwarzania procesowego. Warstwy viewX są odseparowane w przypadku podglądów całkowitej powierzchni pokrycia (TAC), wydruku i matrycy.

W przypadku warstwy podglądu TAC wyróżniane są obszary, w których współczynnik pokrycia przekracza ustalony limit.

Funkcja podglądu wydruku pozwala przewidzieć:

  • Zerwanie świateł
  • Nierówne krawędzie w obszarach zaciemnień
  • Wyizolowanie grup pojedyńczych wolnostojących pikseli, które mogą brudzić podczas druku
  • Ogólną utratę zakresu tonalnego i nasycenia druku
  • W warstwie podglądu matryc fleksograficznej jest wyświetlana pojedyncza separacja w formie przetworzonej matrycy

Filtr umożliwiający przygotowywanie obrazów offsetowych do drukowania fleksograficznego

Większość obrazów zostaje poddana separacji, retuszowi i proofowi pod kątem drukowania offsetowego. Co jednak zrobić, jeśli zadanie powinno zostać wydrukowane w technice fleksografii? W takiej sytuacji wymagany jest retusz pod kątem procesu fleksograficznego. Do tej pory technologia fleksografii niezbyt dobrze sprawdzała się podczas odwzorowywania świateł.


Aplikacja FlexoFix pozwala rozwiązać ten problem w wygodny dla użytkownika sposób

Koncepcja działania aplikacji FlexoFix jest prosta i zdecydowanie różni się od podejścia z wykorzystaniem krzywych czy zarządzania kolorami – teraz można przeanalizować obraz z punktu widzenia fleksografii, stosując do niego zmiany kontekstowe.

Oto 4 niezwykłe funkcje aplikacji FlexoFix

Funkcja 1: zapobieganie przeskokom tonalnym świateł w zakresie kanałów kolorów (C, M i Y)
Przeskoki tonalne występują w pobliżu przejść między obszarami punktowymi a bezpunktowymi. Wszystkie punkty o minimalnym rozmiarze są drukowane jako dosyć ciemne ze względu na ograniczenia fizyczne procesu fleksograficznego. W przypadku braku punktu widoczny będzie kolor podłoża. Tego typu nagłe przejście charakteryzuje zerwanie tonalne. Aplikacja FlexoFix eliminuje przejście dzięki wypełnieniu punktami pustych obszarów.

Funkcja 2: unikanie niechcianego zaciemnienia
Krzywe powstałe przy produkcji matrycy zazwyczaj uwypuklają światła i niższe półtony bardziej niż jest to uzasadnione z matematycznego punkty widzenia. Ma to na celu zachowanie subtelnych kontrastów świateł. Jednak w przypadku wielu obszarów na obrazach kontrasty świateł nie występują. W takich miejscach krzywa uwypuklająca jest bezużyteczna – jej zastosowanie powoduje obniżenie wierności reprodukcji.

Aplikacja FlexoFix identyfikuje obszary, które niepotrzebnie zostałyby poddane zaciemnieniu przez krzywe przyrostu gęstości punktów i wprowadza odpowiednie korekty. Inne części obrazu są dostosowywane do specyfiki krzywych. Pozwala to osiągnąć użyteczny kompromis: gwarantowane zachowanie szczegółów i kolorów bliższe wartościom docelowym.

Funkcja 3: kompensacja utraty nasycenia
W przypadku kolorów złożonych niskie wartości procentowe trzeciego komponentu (np. niewielka ilość cyjanu w obszarze czerwieni na obrazie) są często drukowane jako zbyt ciemne. Skutkiem tego kolor jest nie tylko ciemniejszy, lecz również mniej nasycony. Powoduje to „brudny” i zmatowiały wygląd obrazów wydrukowanych w technice fleksograficznej.

W takich przypadkach aplikacja FlexoFix przywraca pierwotne nasycenie przez podwyższenie wartości procentowych dwóch pozostałych kolorów składowych. Przykład: w obszarze o kolorze cielistym wartości procentowe magenty i żółtego zostaną nieznacznie zwiększone, jeśli istnieje ryzyko uzyskania zbyt ciemnego cyjanu. Wydrukowany kolor będzie ciemniejszy w porównaniu do uzyskanego offsetowo, lecz cechować go będzie ten sam stopień nasycenia. Aplikacja FlexoFix umożliwia uzyskanie bardziej naturalnych kolorów przy użyciu maszyny fleksograficznej.

Funkcja 4: modyfikacja punktu początkowego czerni
Przeskoki tonalne są najbardziej widoczne w separacjach z czernią, szczególnie w przypadku użycia czerni podstawowej w ramach typowej strategii. Sztuczka umożliwiająca wymuszenie zastosowania minimalnej gęstości punktów w odniesieniu do wszystkich obszarów jest zawodna w przypadku czerni – jej użycie spowodowałoby zszarzenie całego obrazu. Aplikacja FlexoFix odwraca ten mechanizm logiczny, dzięki czemu przeskok tonalny przestaje być wadą!

W odróżnieniu do kanałów kolorostycznych C,M,Y wartość procentowa kanału czerni może spadać do 0%, co powoduje powstanie przeskoków tonalnych. Jednak dzięki nieznacznemu ograniczeniu spadku wartości czerni aplikacja FlexoFix może wymusić przesunięcie przeskoku tonalnego w kierunku cieni, co pozwala uczynić go mniej widocznym. Czerń jest używana tylko gdy w dużym stopniu przyczynia się do uzyskania wysokiej ostrości i kontrastu.


Filtr FlexoClean

Filtr obrazów FlexoClean umożliwia automatyczne usuwanie wyizolowanych punktów rastrowych z separacji. Dzięki temu można uzyskać czystsze matryce do drukowania. Punkty są usuwane na podstawie rozmiaru i koloru.

Niewielkie otwory w matrycach można automatycznie zapełniać punktami rastrowymi o minimalnej wielkości.

Kontakt