Automation Engine

Moduły oprogramowania Automation Engine

Automation Engine to rozwiązanie o budowie modułowej. Jest to kompletny, wszechstronny system, który można skalować do określonych zastosowań dzięki modułom opcjonalnym.Kontrola jakości w procesie przygotowywania do druku dzięki narzędziom podglądu i mechanizmom kontroli

Opcjonalny moduł podglądu i kontroli jakości (QA Module) w aplikacji Viewer oferuje kompleksowe narzędzia zapewniania jakości w procesie przygotowywania do druku, obejmujące między innymi porównywanie i wyświetlanie danych mapy bitowej. Ponadto moduł ten umożliwia zautomatyzowanie porównywania projektów.

Viewer obsługuje wszystkie powszechnie używane formaty danych przygotowywanych do druku, obrazy i dane zrastrowane. Sprawdzaj separacje, rozmiary przycinania i nośników, porównuj pliki projektowe i produkcyjne oraz upewniaj się, że zastosowano wszystkie korekty. Porównuj pliki produkcyjne z danymi pochodzącymi z procesu rastrowania. Przepływ pracy obejmuje zautomatyzowane narzędzia do porównywania obsługujące nawet obszerne partie plików.
Kontakt